??????

زنان شاعر در ادبیات معاصر ایران

فهرست نام و عنوان آثارشان

گردآوری محمد ربوبی

 

تا قرن بیستم، جز معدود زنان و دختران دربار و خانوادههای اهل علم و ادب ، زنان و دختران سواد خواندن و نوشتن نداشتند و از ورود به اجتماع و عرصه ادبیات محروم بودند. کشاورز صدر در اثری پژوهشی با عنوان از رابعه تا پروین که به شاعران زن پارسی زبان از قرن چهارم هجری تا قرن بیستم پرداخته، از میان صد و چهل و هفت شاعر، چهل و سه زن از درباریان و بقیه از طبقات مرفه بودند.

تولید و انتشار آثار ادبی به فضاهای مشخصی مانند دربارها، دیوانها، خانقاهها، و خرابات خانهها و مجالس مشاعره و محافل ادبی مردان محدود بود و زنان و دختران از شرکت در آنها محروم بودند. ادبا ، اغلب زنان و دختران را از فرا گرفتن خواندن و نوشتن منع میکردند. اوجدی مراغه ای گفته :

 

زن خود را قلم به دست مده دست خود را قلم کنی آن به

زان که شوهر شود سیه جامه تا که خاتون شود سیه نامه

و نظامی گنجوی نیز چنین سروده:

دختر چو گرفت خامه ارسال کند جواب نامه

آن نامه نشان روسیاهی است نامش چو نوشته شد گواهی است.

 

در چنین محیطی، حجب و حیای زنانه و غیرت مردانه ایجاب میکرد زن و دختر در اندرون از چشم نا محرم پنهان بمانند و صداشان نشنیده بماند.

ز بیگانگان چشم زن کور باد چو بیرون شد از خانه در گور باد

میرزا آقاخان کرمانی در بارهی این وضعیت ناگوار زنان ایرانی در سه مکتوب نوشته است : زنان ایرانی نه تنها در نظرها خفیف و بی قرب و حقیر و ذلیل و مانند اسیرند بلکه از هر دانشی مهجور و از هر بینشی دور و از همه چیز عالم بیخبرند... ( ۱)

بدرالملوک بامداد، در تحقیقاتی که در دو جلد در سال ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ به فارسی منتشر کرده و دوسال پیش از انقلاب به انگلیسی ترجمه شده ، سراسر تاریخ ایران را تا پیش از قرار داد تنباکو ( ۱۸۹۰) که به نهضت تحریم تنباکو انجامید قرون ظلمت نامیده. او می نویسد: زنان موجوداتی بودند ضعیف و عروسکهایی بی اراده که زیر لایه های ضخیم حجاب از متن جامعه دور افتاده بودند. زنان همچون انگل وابستهی مردان بودند و چون زندانیان یا در خانه محبوس بودند ویا بیرون از خانه زیر چادر و روبند و جز بردگی سرنوشتی در انتظارشان نبود.(۲)

در چنین فضای سنتی، جایگاه رفیع زن در خانه بود . قیود فرهنگی نیز مشوق غیبت او از عرصههای اجتماعی بود. شرم گوینده و حرمت گوش شنونده، آزرم زنانه و غیرت مردانه ایجاب میکرد برخی ممنوعیتها و محدودیتها رعایت شود. خلاقیت زنان را میتوان در هنرهای خصوصی از قبیل آشپزی، قصه گویی، گلدوزی، خیاطی و قالی بافی ـ یعنی هنرهایی که در حریم و فضای خاص دختران و زنان پدید میآمدند و نام و نشانی از هنرمند زن در عرصه عمومی به جای نمیگذاشتند، سراغ گرفت . صدا و جسم زن ـ این دو راویان فردیت او ـ در شبکهای از محدودیتها گرفتار و به عرصهی خصوصی تبعید شده بودند.(۳)

از اواخر قرن نوزدهم، در نتیجهی گسترش روابط ایران با کشورهای اروپا، رفت وآمدهای اروپاییها به ایران، آشنایی ایرانیان با اروپا،‌ رسوخ افکار مترقی که به انقلاب مشروطه انجامید، آموزش و ادبیات که در انحصار مردان بود پایان گرفت و زنان و دختران ایرانی به آموزش و نوشتن روی آوردند. تا بهار سال ۱۲۸۹ صد و پنجاه مدرسه دخترانه در تهران افتتاح و یک کنگرهی آموزش زنان برگزار شد. در تبریز، اصفهان و شیراز و مشهد نیز کلاسهای تدریس دختران گشوده شد. نوشتار مشغلهی دختران و زنان نیز شد.

اثر بی بی خانم استرآبادی با عنوان معایب الرجال که در سال ۱۳۰۰ منتشر شد به نثر نوشته شده . خاطرات تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه که آن هم به نثر نوشته شده سالها بعد منتشر شد.

در دههی دوم قرن بیستم، نخستین بار اشعار پروین اعتصامی ابتدا در مجلهی بهار و پس از مرگ او به شکل مجموعهای از اشعارش در هزار نسخه منتشر شد. از همان ابتدا، جماعت اهل ادبیات ـ جز تنی چون دهخدا و بهار و... ـ باورشان نمیشد که این اشعار سرودههای یک زن است. تردید، تهمت و تکذیب حتی پس از مرگ او ادامه یافت. عبدالحسین آیتی ادعا کرد سه چهارم اشعار پروین به مرد شاعری به نام رونق علی شاه تعلق دارد . فضل الله گرگانی مدعی شد که مسلما پروین اعتصامی واقعی دهخدا ست . هیچ زنی، چه رسد به پروین که خجالتی، نا زیبا و از لحاظ چشم راست احول بود، نمیتواند چنین اشعار زیبا و پرمغزی بسراید. اما هر کاری به کسی برازنده است . ... استفاده از آیات قرآن در شعر و استعمال این همه لغات مشکل و دور از ذهن ـ آن هم در حد استادی و تخصص ـ غریب و غیر قابل هضم به نظر می آید. (۴)

با وجود این ، پروین محبوب ترین شاعر زن ایرانی شد. دیوان او چندین بار به چاپ رسیده و میرسد و هر بار با تیراژی بیش از پیش .

پروین پس از گذشت این سالها، در جمهوری اسلامی هم طرفدارانی پیدا کرده که از لون دیگری است . کریم عسگری تورزنی در کتابی با عنوان پروین اعتصامی ، بزرگترین شاعره پارسی زبانان در باره پروین و دیوان او چنین نوشته است : این شاعره آزاد و مبارز و ضد ظلم و ستم مملکت انقلابی اسلامی ایران در چنین عصر تاریک و آکنده از ظلم و ستم و در اجتماعی دور از فرهنگ و آلوده به انواع کثافات میزید .. دست به انقلاب فرهنگی در بعد خودش می زند ... و این دیوان را بر جامعه اسلامی انقلابی و ضد استبداد و ظلم و ستم ایران عرضه می کند.

اما این آقا ، شعر معروف پروین را با عنوان زن در ایران که به مناسبت چادر برداری چنین سروده بود: چادر پوسیده بنیان مسلمانی نبود نمی تواند نادیده بگیرد و مینویسد:

انتقادی بر پروین رحمت الله علیها وارد است و آن این است که قطعه ای دارد با عنوان زن ایرانی که در این قطعه از رفع حجاب بانوان سخن رانده و اشتباهی کرده که ناشی از تحت تاثیر قرارگرفتن او بوده است و در کل دیوان فقط این قطعه است که از مسایل الهی جداست... انشاء الله خداوند بخشاینده این اشتباه او را به دیده بخشش بنگرد .(۵)

و استاد علی اکبر خوشدل صاحب دیوان گرانسنگ خوشدل تهرانی در تقریظی که بر کتاب مستطاب عسگری تورزنی نوشته، پای فروغ فرخ زادها را هم به میان کشیده و خواسته با یک تیر چند نشان بزند :

از آن جا که مدتی است بیمار قلبی و بستری هستم قادر به مطالعه کامل کتاب نبوده ولی از یک مطالعه اجمالی ذوق و سلیقه ایشان را ستوده و باید گفت کاری مفید را به ویژه در جو اسلامی ما انجام می دهند و در حفظ صاحب حقی [ پروین [ کوشیده اند . خوب بیاد دارم در سالهای قبل از انقلاب هر چه توانستند در ترویج مکتب فروغ فزخزادها پرداختند و فکر عالی و اسلامی پروین را تخطئه کردند. آنان طرفدار شعر روسبی بودند و افکار عالیه اسلامی پروین را نمی پسندیدند ... (۶)

شاید فروغ، که در طول عمر کوتاهش چماق تکفیر بسیاری بر او فرود آمد، این شعر را برای این جماعت نیز سروده است :

زجمع آشنایان میگریزم

به کنجی میخزم آرام و خاموش

نگاهم غوطه ور در تیرگیها

به بیمار دل خود میدهم گوش

گریزانم از این مردم که با من

به ظاهر همدم و یکرنگ هستند

ولی در باطن از فرط حقارت

به دامانم دوصد پیرایه بستند.

( اسیر، چاپ هفتم، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۱ )

 

در دههای اخیر گرایش زنان به سرودن شعر پیوسته بیشتر شده. شاید انگیزه اش این است که با زبان شعر بهتر میتوان دید و احساس، اندیشه و نیازهای عاطفی را فارغ از ترفندهای روایی بیان کرد . و شاید شعر با خصوصیات ویژهاش: ایجاز و اختصار، پیچیدگی، ابهـام و استعارات، هنوز هم زبان مناسب ادبی و رسانهی بی بدیل فرهنگی و اجتماعی جامعهی ایران است.

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، فهرست کاملی از مجموعههای شعر زنان که تا کنون منتشر شده وجود ندارد. چندی پیش، پروین شکیبا ، جلد سوم اثری با عنوان زنان سراینده معاصر را در ۷۱۶ صفحه منتشر کرده که از چند وچون آن اطلاعی ندارم.( ۷)

فهرستی که پیش روی شماست، گامی است در این راه، به این امید که علاقمندان در داخل و خارج کشور آن را تکمیل کنند. از خوانندگان درخواست میشود آنچه را که در این فهرست نادرست و ناقص به نظرشان میرسد و نیز نام و نشان آثاری را که در این فهرست وجود ندارند به نشانی مدرسه فمینیستی و یا به نشانی گردآورندهی این فهرست اطلاع دهند.

Robubi@t-online.de

توضیح:

پس از انتشار این مطلب و فهرست پیوست آن در سایت مدرسه فمینیستی مانا آقایی اطلاع داد که در سال ۱۳۸۶ اثری با عنوان کتابشناسی شعر زنان، در داخل و خارج کشور از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۸۳ تدوین و در سوئد منتشر کرده *. ایشان متن کارش را که حرفه ای تدوین کرده بود برای نگارنده فرستاد و بر مبنای آن کمبود های فهرست پیشین که بسیار بود در این فهرست گنجانده شده. هم چنین نام و نشان اثر چند شاعری که از داخل و خارج کشور به من اطلاع دادند بر این فهرست افزوده شده . با وجود این، این فهرست بی تردید کامل نیست . شاید انتشارش انگیزه ای شود که به کمک علاقمندان کامل شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت :

(۱) به نقل از ویدا بهنام: زن ، خانواده و تجدد. در ایران نامه، سال یازدهم ، شماره ۲، ۱۳۷۲

(۲) سوزین مک الرون، زنان عصر قاجار در عرصهی اجتماع، ایران نامه، سال بیست وسوم، شماره ۳ـ۴، ۱۳۸۶

(۳) فرزانه میلانی، نوآوری در شعر فارسی ، ایران نامه، سال پانزدهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۴

(۴) حشمت مؤید، به یاد هشتادمین سالگرد تولد پروین اعتصامی ، ایران نامه، سال ششم ، شماره ۱، پاییز ۱۳۶۶۳

(۵) همانجا

(۶) همانجا.

(۷) بررسی کتاب ، شماره ۶۶ تابستان ۱۳۹۰.

* مانا آقایی : کتابشتاسی شعر زنان ایران ( ۱۳۸۳ـ ۱۳۲۰ )، انتشارت آلفابت ماکسیما ( سوئد)، ۱۳۸۶

 

 

 

فهرست

 

نام شاعر عنوان اثر مکان و ناشر تاریخ انتشار

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،.

 

آ

آبدیده، زهرا در یدیده شیراز، تخت جمشید ۱۳۷۹

آتش افراز ، معصومه دختر گز زاهدان، مهرآفرین ۱۳۸۱

آخوندی ، مهری آخرین دیدار تهران، شایگان ۱۳۷۹

آذر فراز، حورا من عروسکم تهران، ژرفا، ۱۳۸۱

ـ ـ خانه خورشید کجاست ؟ شیراز، نوید ۱۳۸۱

آذرشب ( مقربین ) شهاب اندوه پروازها تهران ۱۳۵۴

آذرلی، کتایون سجود ستاره مشهد ۱۳۷۴

ـ ـ شبنم عشق

ـ ـ درغربت من

ـ ـ برمن چه گذشت

ـ ـ بانوی بارانی نشر دهخدا آمریکا ۲۰۰۵

ـ ـ تبسم سکوت نشر آیدا، ۲۰۰۷

آذرنیا، مهناز خانۀ خورشید کجاست ؟ شیراز ۱۳۸۲

آریان، پروانه از طلوع تا غروب یک زندگی کرمانشاه، کوثر ۱۳۸۰

آریان نژاد ، میترا بهترین دفتر من لندن، سراینده ۱۳۶۰

آسیایی پور، مریم امید آسمانی تهران، الهه ناز ۱۳۸۲

آقایی، سپیده بهانه های بارانی تهران، بی وفا ۱۳۷۷

آقاپور، شهلا اندیشه های حسی ختن، تهران ۱۳۸۴

ـ ـ ذرات گرم حس آیدا، آلمان

ـ ـ آشفتگی جهان آیدا، آلمان

آقاجانی ماچیانی ، مرضیه باران شهر ، نسیم شمال ۱۳۸۱

آل احمد ، الهه سادات دل پاره های غربت تهران، مکث ۱۳۸۰

آقایی، مانا در امتداد پرواز فروغ، آلمان ۱۹۹۱

ـ ـ مرگ اگر لبهای تو را داشت ایران ۱۳۸۲

ـ ـ من عیسی بن خودم سوئد ۱۳۸۶

ـ ـ زمستان معشوق من است سوئد ۱۳۹۱

آل رسول ، هلگا انتظار تو اصفهان ، آتروبات ۱۳۷۹

آهنی، لیلا شاید تو همان دیواته مهریان باشی تهران، شولا ۱۳۸۰

 

الف

ابتدایی، ندا لحظه های حساس اصفهان، نوری سپاهان ۱۳۸۲

ابتکاری، ندا تجربه های خام رستن ابتکار،تهران ۱۳۷۰

ـ ـ ازراۀ سایه ها ـ ـ ۱۳۶۰

ـ ـ هراس آمدن صبح تهران، کتاب ایران ۱۳۸۰

ابراهیم پور، زهرا زیر ماه آسمان مشهد، سخن گستر ۱۳۸۲

ابراهیم خانی ، فاطمه گلواژه های آشنا تهران، تالار کتاب ۱۳۷۷

ابراهیمی ، فرشته ارمغان اندیشه تهران، ترسیم ۱۳۸۰

ابوحمزه، بهناز زورق آرزو رفعت،تهران ۱۳۸۴

ابولفتحی ، ناهید از دل تا قلم تهران، سراینده ۱۳۶۶

ـ ـ بدار عشق سلامم تهران، سراینده ۱۳۷۳

اتابکی ، منصوره سروده زهرا تهران، ۱۳۶۱

احترامی، ژاله ازیاد رفته آناس، تهران ۱۳۴۸

احمد گلی، سوسن بهای سفر هانوور، آلمان ۱۳۸۶

ـ ـ اینک برای سرودن آلمان ، نیما ۱۳۸۲

احمدی، ارکیده ترانه های ارکیده تهران، ژرف ۱۳۸۱

احمدی، پگاه روی سل پایانی تهران، نگاه سبز ۱۳۷۸

ـ ـ کاونس ـ ـ ۱۳۸۰

اختری، پرستو گلوساهای پرستو تهران، ۱۳۷۳

ـ ـ پرستوها نمی میمرند ندای حق ۱۳۷۵

ادیب ، زهرا حدیث دل تهران، تکامل ۱۳۷۸

ادیب سلطانی، بتول اشعار صبور تهران، بی تا ۱۳۵۳

ـ ـ دیوان اشعار ــ ۱۳۷۲

اربابی ، فاطمه در جاده خاکستری مشهد، باژ ۱۳۸۲

ارسطویی، شیوا گم تهران، روشنگران ۱۳۷۳

ـ ـ بیا تمامش کنیم تهران، گیو ۱۳۸۲

اژدری، الهام عشق خاکستری تهران، دستان ۱۳۸۲

اژه ای، صدیفه آتش مهر اصفهان، گلین ۱۳۸۱

اسدی ، اقسر چوب حراج تهران، تنویر ۱۳۸۰

اسدی ، مریم هم رنگ چشمهایت سکوت میکنم تهران، شولا ۱۳۸۰

اسدی ، اشرف راز جانا تهران، زوار ۱۳۸۴

اسدی، مینا ارمغان ساری، اثر ۱۳۴۲

ـ ـ چه کسی سنگ می اندازد امیرکبیر ۱۳۵۰

ـ ـ ازعشق چیزی با جهان نمانده لندن ۱۳۶۷

ـ ـ کارنامه لندن، پیام ۱۳۶۷

ـ ـ از میان گمشدهها استکهلم، مینا ۱۳۷۳

ـ ـ بی عشق بی نگاه استکهلم، مینا ۱۳۷۳

ـ ـ من به انگشتر می گویم بند لندن، پیام ۱۳۶۷

ـ ـ میخواهم به شانههای تو بازگردم سوئد، مینا ۱۳۸۲

اسدی نیازی، کبری بوسهی مهتاب زنجان، سراینده ۱۳۷۱

اسکندری، پروانه شاید یک روز تهران، جامعه ایرانیان ۱۳۷۹

اسکندری، لادن زندگی رنگ است تهران، رامانیوش ۱۳۸۲

اسکندری، مهین عطش اقبال ۱۳۳۷

ـ ـ حماسۀ تنهایی تهران، گوتنبرگ ۱۳۳۹

ـ ـ پس از سکوت ...... سوئد ۱۳۵۲

اسلام پناه، محبوبه کاش میشد با شقایقها گریست شیراز، نوژن ۱۳۸۱

اسلامی ، شکوه بهاری در زمستان تهران، سنایی ۱۳۴۸

اشرف پور، اشرف ( لاله) گلبرگهای لاله قم، غفور ۱۳۷۶

اشرف پور، مهر انگیز تو را من چشم در راهم تهران، بنیاد فرهنگی ... ۱۳۸۲

اصغریه، نسرین رنگین کمان تبریز، سراینده ۱۳۷۴

ـ ـ موج تبریز، زینب ۱۳۷۷

ـ ـ توسن: مجموعه شعر فارسی و آدری تبریز، ناطق ۱۳۸۰

اصفهانی، ژاله گل های خود رو تهران ۱۳۲۳

ـ ـ زنده رود مسکو ۱۳۴۴

ـ ـ کشتی کبود تاجیکستان ۱۳۵۷

ـ ـ نقش جهان مسکو ۱۳۵۹

ـ ـ اگر هزار قلم داشتم حیدر بابا ۱۳۶۰

ـ ـ البرز بی شکست لندن ۱۳۶۲

ـ ـ ای باد شرطه لندن ۱۳۶۵

ـ ـ ترجمۀ اشعار خارجی به فارسی ـ ـ

ـ ـ خروش خاموشی سوئد ۱۳۷۱

ـ ـ سرود جنگل لندن ۱۳۷۲

ـ ـ سرود پرستو تهران، ۱۳۳۹

ـ ـ ترنم پرواز لندن ۱۳۷۵

ـ ـ موج در موج تهران، البرز ۱۳۷۶

اصلان پور، سمیرا آوازهای صبوری تهران، مرغ آمین ۱۳۷۳

اصلانی، مریم شفق(غروب) قم ۱۳۸۴

اعتصامی، سوسن باد گلم را برد لس آنجلس ۱۳۷۳

اعتضادی، ملکه گلهای من تهران ۱۳۳۵

اعتماد رضایی، طاهره باغ عشق تهران، شایورد ۱۳۷۸

اعتمادی، نسرین به نگاه شاخساران لندن ۱۳۶۴

اعتمادی، طلعت ستارهی خیال لندن ۱۳۶۹

اعظم منطقی، نیره دوبیتیهای عارفانه تهران، سراینده ۱۳۸۲

اعظمی، لیلا سایه غم تهران، طهوری ۱۳۷۱

ـ ـ باز پر سپیده تهران ، سراینده ۱۳۷۳

ـ ـ پیک گل تهران، ـ ۱۳۷۴

ـ ـ گلگشت تهران، طلایه ۱۳۷۷

ـ ـ گل افشان تهران، طلایه ۱۳۷۹

ـ ـ پرواز تهران، ثریا ۱۳۸۱

اعلامی نیا، طوبا برگزیدهی اشعار تهران، سراینده ۱۳۸۱

اعلم الهدی، طیبه جلوهی رهایی تهران، پور سینا ۱۳۸۰

اعلامی ، شهناز دهکدهی چم بن، آلمان، حافظ ۱۳۶۴

ـ ـ ترانههای جدایی ساربروکن، آلمان، نوید ۱۳۷۰

افجهای ، مهدیه دیوان طلایی تهران، سراینده ۱۳۶۴

افراخته، هما از سرودههای هما مشهد ، آهنگ قلم ۱۳۸۲

افراشی، معصومه فاصدکهای بی ادعا تهران، عروج نور ۱۳۸۲

 

افروز، افسانه مثل روزهای تلخ روشنگران، تهران ۱۳۷۱

ـ ـ برگ و باد ـ ـ ۱۳۷۱

ـ ـ دیدار با خورشید نوید، آلمان ۱۳۶۹

افسر، افسانه پیکار پیکرهها تهران، پرچم ۱۳۸۱

افشار، حمیده مرگ برگ تهران، سرواد ۱۳۷۸

افشار، هنگامه قبلهگاه لس آنجلس ۱۳۶۱

افشاری، لیلی قهر... تا قیامت قم، مشهور ۱۳۸۰

افضلی، مریم نگاه کن چگونه مینویسمت تهران، فرادید ۱۳۸۱

اقبالی ، معظمه شکر و شکایت تهران، زورق ۱۳۷۶

اکبری، میترا ای همیشه ماندنی تهران، اشراقیه ۱۳۸۲

اکبری، نوشین عشق جانان تهران ۱۳۸۴

الله ایزدی، وجیهه نغمههای شیدا اهواز، خاتم سبز ۱۳۸۰

الهی قمشهای، مهدیه ( آتش) معبد عشق تهران، روزنه ۱۳۷۸

 

الیکانی، نرگس پدیدههای صبور تهران، ورس ۱۳۷۹

ـ ـ چون عقربه جهان را به جرکت در می آورد تهران، صدا ۱۳۸۰

ـ ـ درختان صلح تهران، عمران ۱۳۸۱

امام دزفولی حدیث شریف کسا دزفول، کتابخانه سید عالمشاه ۱۳۷۲

امامی ابهری ، زهرا هدیهی فاطمیه قم ، ۱۳۸۱

امانی، نوشین ندای دعوت رفتن ؟ ۱۳۵۸

امجدی، مریم روز هشتم تهران، موج ۱۳۷۸

امیر حسینی، مژگان بحرالعشق تهران، صنم ۱۳۸۱

امیرخانیان، سارینه ترانههای محبوب تهران، ۱۳۷۸

امیر قاسم خانی ، سهیلا پائیز کاجها تهران، هیربد ۱۳۸۰

امیری، آنیتا یک گلو فریاد تهران، گنج هنر ۱۳۸۴

امین اجلاسی، سهیلا آوازهای قطبی تهران، هیرمند ۱۳۸۰

امینی، آسیه هی ...تو که رفته ای تهران، آهنگ دیگر ۱۳۸۲

امینیان، مریم حرفهای سکوت تهران، شقایق ۱۳۷۷

امینی، سودابه در فضای بی نشان تهران، همسایه ۱۳۸۲

امینی سعیدی، ژاله بدون حضورتو تهران، مهرنگار ۱۳۷۵

ـ ـ ـ در غربت ( دفتراول) آلمان ۱۳۸۴

انصاری طادی، منیر عشق هم افسون توست اصفهان، اندیشه گستر ۱۳۸۲

اوج، م. ناز زخمهی عشق ونکوور، کانادا ۱۳۷۴

اوحدی، مهر انگیز شعله زار فریاد شیراز، نوید شیراز ۱۳۸۰

ـ ـ غزل آفتاب تهران، فصیده سرا ۱۳۸۱

اویار حسین، شادی قرمزی ماهی تهران، نارنج ۱۳۷۸

ایرانلو، گیتی ( زرین بانو) پنجرۀ بسته تهران ، حافطیه ۱۳۴۱

ایرانی ، سحر درد قفس تهران، برجیس ۱۳۸۲

ایروانیان، مریم از بس بسی درنگ آمریکا، گرافیک ۱۳۹۰

ایمانی ، ارزو حقیقت و رویا تبریز، سراینده ۱۳۸۲

ب

بابائی ، ماندانا زندیان،ماندانا

بارور، شهین تقدیم با سکوت رشت، دهسرا ۱۳۸۲

بافری، ایران صلح جهان اسلام تهران، تالار کتاب ۱۳۸۱

باقری ، اشرف گل گولدون من ؟ ؟

باقری، زهرا شیرین تر از فرهاد تهران، جهان ایمان ۱۳۸۲

باقری، ناهید دیدار درپاییز وین ، اتریش ۱۳۶۵

ـ ـ در غربت وین ، اتریش ۱۳۷۳

ـ ـ پنجرههای جهان استکهلم، آرش ۱۳۸۲

بافری فخر، معصومه سکوت گرگان، ۱۳۵۸

باکوچی، اکرم سرود مهر تهران ۱۳۸۲

باوری پور، ثریا تمام بهانه ام غزلی است تهران، دارینوس ۱۳۷۸

با وفا ، پروین جای پای زن آمریکا ۱۹۹۵

ـ ـ حجاب نور آمریکا ۱۹۹۵

ـ ـ من منهای تو آمریکا ۱۳۸۲

ـ ـ آینه شاهد است ـ ـ

ـ ـ افق عمود می شود ـ ـ

ـ ـ مشت بر موج ـ ـ

باوند، شهرزاد افق خونین تهران، رسانش ۱۳۸۲

بحرینی، مهستی دیدار با روشنایی تهران، روندگان ۱۳۵۰

بختیاری، مهرنوش بانوی پنجرهی آبی اهواز، خالدین ۱۳۸۱

بخشی، آزاده از عشق که میگی تهران، دارینوس ۱۳۸۲

ـ ـ ساده بگویم: برگرد تهران، دارینوس ۱۳۸۱

بدیع الزمان طاری، پروانه از عشق تا زیستن تهران، پردیس ۱۳۸۲

بدیع الزمانی، مهیندخت دنیای جدید استکهلم، سراینده ۱۳۸۲

بدیهیان، مهناز نفس عشق در دامان باد آمریکا ۱۳۷۸

ـ ـ صدای رباب شعری داشت آمریکا ۲۰۰۳

ــ ـ نفس عشق در دامن باد ـ ۱۳۷۸

برازجانی، فریده بافه های بارانی تهران، صدا ۱۳۷۴

ـ ـ قناریهای لال شیراز، نوید ۱۳۸۱

براهنی ، بهاره راز سرخ قزوین، سایه گستر ۱۳۸۰

برزوئی ، مونا چشمهای نادیده تهران، قصیده سرا ۱۳۸۲

برلیان، سیمین عازم فصل پنجم تهران، پاسارگاد ۱۳۷۳

ـ ـ پریشانهها تهران، پاسارگاد ۱۳۷۸

بروجردی، زینب رهنورد، زهرا

بزرگ زاده، فخری آبشار عاطفهها مشهد، ۱۳۷۸

بزرگی، بهناز ترانهها تهران ، شعاع ۱۳۸۰

بزرگی، معصومه نیمهی دیگر من تهران، ارتباط ۱۳۸۰

بسطامی، نسترن پرواز تا رسیدن تهران، سیمرو ۱۳۷۷

بشارتیان، پریوش پری بشارت تهران، ثالث ۱۳۸۰

بشارتیان، فرخنده ندای دل تهران، طرح و هنر ۱۳۸۰

بصاری، طلعت زند دخت تهران، پندار ۱۳۵۰

ـ ـ گفتگو تهران، طهوری ۱۳۵۰

بطحایی، بدرالسادات سایهی عمر ؟ ؟

بقایی کرمانی، ملکه بوسه تلخ تهران، اقبال ۱۳۳۷

بلادی، فاطمه فائزه مشهد ۱۳۵۶

بنی اسدی، زهرا بچههای محّله لندن ۱۳۶۱

بوالحسنی، زهرا حرف آخر این است تهران، نغمهی زندگی ۱۳۸۲

بهادری، زهره ( ساتر) رسم سفر شیراز ، کیان نشر ۱۳۸۲

بهادری، نازنین پیش شما خدا همین است تهران، جویبار ۱۳۷۷

ـ ـ فقط با دو خط تهران، ثالث ۱۳۷۹

بهبهانی، سروناز سرو ناز تهران، صدا ۱۳۷۵

ـ ـ سکوت های ترک خورده ـ ـ ۱۳۷۸

ـ ـ بغض دریایی ـ ـ ۱۳۷۸

بهبهانی، سیمین سه تار شکسته تهران، علمی ۱۳۳۰

ـ ـ جای پا تهران، معرفت ۱۳۳۵

ـ ـ چلچراغ تهران، امیرکبیر ۱۳۳۶

ـ ـ مرمر تهران ۱۳۴۲

ـ ـ رستاخیز تهران، زوار ۱۳۵۲

ـ ـ یک دریچۀ آزادی تهران

ـ ـ گزینۀ غزل(عاشق ترازهمیشه بخوان) مروارید؛تهران ـ

ـ ـ ازسال های آب و سراب ( منتخب هفت دفترشعر) سخن ۱۳۷۷

ـ ـ خطی زسرعت و از آتش زوار،تهران ۶۰ ۱۳

ـ ـ دشت ارژن تهران ، زوار ۱۳۶۲

ـ ـ کولی و نامه و عشق تهران، چشمه ۱۳۷۳

ـ ـ جای پا تا آزادی تهران, نیلوفر ۱۳۷۷

ـ ـ نگارۀ گلگون شرکت کتاب،آمریکا ۱۳۷۷

ـ ـ یکی مثلا این که ... تهران، البرز ۱۳۷۹

ـ ـ مجموعۀ اشعار تهران، نگاه ۱۳۸۴

بهپور، لیلا و عشق حادثه ای در بعد پنجم بود تهران، نیک فرد ۱۳۸۲

بهجتی، نسرین همزاد من تهران، اکنون ۱۳۸۰

ـ ـ آفتاب گردان تهران، اکنون ۱۳۸۱

بهروز، سیمین ساغر شبی که گرگ عاشق شد تهران، برنامه ۱۳۷۹

بهروز وزیری، قدسی طلوع تهران، بامداد ۱۳۵۰

بهزادی، سارا اشکهای سوخته تهران، سراینده ۱۳۸۲

بهشتی، شهرزاد پیوست به شمارهی یک تهران، ثالث ۱۳۸۱

ـ ـ سوی مدار سخر تهران، یوشیج ۱۳۸۲

بیات، نوشین پندارهای نمک سوز تهران، نغمهی زندگی ۱۳۸۱

بیاتی، معصومه و در قلبم ... ملایر، علم گستر ۱۳۸۲

بی گناه، روشنک با سیلویا در پارک آلمان ، کلن، فروغ ۱۳۸۰

ـ ـ آوازهای ماه گم شده استکهلم ، باران ۱۳۷۸

ـ ـ شوق، راه های در پیش روست سوئد ۱۹۹۷

ـ ـ کتاب شعر ـ ـ

بینش، پروین جلوهی نخست تهران، مادر ۱۳۷۸

پ

پارسا مقدم، مژگان سایه های تردید تهران، ورجاوند ۱۳۸۲

پاکروان، فیروزه من و زندگی آمریکا ۱۳۷۲

پرتوی، کیواندخت پسین گاه که کارگر تهران، ققنوس ۱۳۸۳

پرنیان، طاهره از جنس آفتاب شیراز، نوید ۱۳۸۱

پلنگ پوش، منیره نجوای عاشقان مشهد، جلیل ۱۳۸۰

ـ ـ ـ آوای عاشقان مشهد، جلیل ۱۳۸۰

ـ ـ ـ ایمای عاشقان مشهد، جلیل ۱۳۸۰

ـ ـ ـ سخن عشق مشهد، جلیل ۱۳۸۰

ـ ـ ـ صدای ساز من اردیبهشتی است مشهد، جلیل ۱۳۸۰

ـ ـ ـ قدح در کف ساقی کوثر است مشهد، جلیل ۱۳۸۰

ـ ـ ـ مغنّیات آتش طور شد مشهد، جلیل ۱۳۸۰

ـ ـ ـ مشق سکوت مشهد، جلیل ۱۳۸۱

ـ ـ ـ رنگین کمان عشق مشهد، جلیل ۱۳۸۲

ـ ـ ـ تا بیکرانه مشهد، جلیل ۱۳۸۲

ـ ـ ـ صدای سکوت مشهد، جلیل ۱۳۸۲

پرورش، منیره من، تو مقصر ویرگول است تهران، نگاه سبز ۱۳۸۰

پریازانی، سحر اطلسیهای درهم پیچیده تهان، سراینده ۱۳۸۱

پریشانی، زهره بوی ناخوش یاس اصفهان، فرهنگ مردم ۱۳۸۲

پناه، فرحناز اندک ماندن و بسیار بودن تهران، کتاب خورشید ۱۳۷۸

پناه شاهی، مریم اشراق سرخ خاکستر تبریز ، آناس ۱۳۷۵

پناهی، زهرا سرودهها تهران، آمن ۱۳۷۹

پناهی، فرشته نامههای بی مقصد ایران، راهیان سبز ۱۳۷۸

پور حیدری، فریده سایه تهران، پارسا ۱۳۸۲

پور زینال، ماهرخ خشم ساغر تهران، فردوسی ۱۳۴۰ ـ ـ ـ دلهای شکسته : مجموعه نظم و نثر تهران، دانش ۱۳۳۳

ـ ـ ـ گل مرداب ـ ـ تهران، علمی ۱۳۳۵

پور فاضل، گیتی پژواک آشنا تهران، یاسمن ۱۳۷۸

پور فرد، نیّره مثل یاس تهران، سیمرو ۱۳۸۲

پورقاسمی، نسرین ساده ام و همینم تبریز، سراینده ۱۳۸۲

پورکار جدید، نسرین جهنمی در سکوت تهران، صدا ۱۳۷۹

ـ ـ ـ مسلخ تهران، صدا ۱۳۷۹

پور محمدی، شمسی از می به روایت و رویا تهران، لاجورد ۱۳۸۱

ـ ـ ـ سرخ در سرانجام اردیبهشت اهواز، لاجورد ۱۳۷۹

پیرایش، نسرین عاشقانه زیستن تهران، سراینده ۱۳۷۵

پیر مارشال غیبی ، پروین آیینهی روزگار تهران، دیدار ۱۳۷۶

پیکانی خراسانی، فروغ فروغ تهران ۱۳۸۲

ت

تابش، سعادت ملوک لحظههای طلوع تهران، اوج ۱۳۶۰

تاج الدین، نرگس من و تو تهران، ۱۳۵۳

تاج بخش، غزل خانهی امّ ابی ها تهران ، ۱۳۵۷

ـ ـ ـ دل خواستهها ـ دل خاستهها بندر عباس، چی چی کا ۱۳۷۸

ـ ـ ـ غزل بارانهای سنگی بندرعبارس ـ ۱۳۷۸

تاجیک، مریم تا تقاطع خطوط موازی به انتظارت .. تهران، آرویج ۱۳۸۲

تاجیک، ملیحه مجلسی برای ترحیم .. تهران، احتماع ۱۳۸۱

تازه بهار، مریم توی این دل کبود ـ ـ

تامی، شیده پردۀ سرمه ای شب تهران ۱۳۶۶

تجارتچی، عفت برگهای پراکنده تهران ۱۳۳۷

ترکمان اسدی، مهین بانو شاخ سخن تهران، سراینده ۱۳۸۲

ترویج، بدری به جرمی که زن شدم لس آنجلس، پارک وی ۱۹۹۶ ـ ـ هاله تهران، امیر کبیر ۱۳۵۴

تشکری، مرضیه عشق است تهران ۱۳۷۰

تفتی، رویا رگهایم از روی بلوزم میگدرند تهران، ویسار ۱۳۸۲

ـ ـ سایه لای پوست تهران، خیام ۱۳۷۷

تقیانپور، شیما مویرگهای باران قزوین، حدیث امروز ۱۳۸۱

تقی پور، مهناز، با علیرضا لوعالیان پا به پای غروب آستان اشرفیه، سراینده ۱۳۸۰

تمدن، رباب شبیخون تهران، سراینده ۱۳۷۰

تندری، بدری ( فانی ) روان خسته تهران ـ ۱۳۳۶

ـ ـ نقش ایام کانون ادبی حائری ۱۳۵۹

توانگری، پری آن سوی پرچین ـ ۱۳۶۵

نوکلی، یلدا بیا باهم بمانیم تهران، میرکسری ۱۳۸۱

توللی، مهین مرد من تهران ، سروا ۱۳۸۲

تهرانچی فرد، مژگان سفرنامهی دل تهران، پیک نور ۱۳۸۱

 

تیره گل، ملیحه از خفای خود لس آنجلس ۱۳۶۷ ـ ـ کاکتوس ( فارسی ـ انگلیسی) آستین ۱۳۷۱

ـ ـ و کوه جواب می دهد ـ ـ

تیمار، شیما ازخواب نرگس ومهتاب تهران ۱۳۷۸

تیمور پور، اکرم ترانههای غمگین من تهران، هدف ۱۳۸۱

تیموری، فاطمه اشک و چاه قم ، جمال ۱۳۸۱

ث

ثابتکار، مرضیه وقتی برای گریستن تهران ۱۳۵۱

 

 

 

ج

 

جاسمی ، الاهه سادات زیباترین بهاری: هم نفس کرمانشاه ۱۳۷۸

جافری، بافه این جا پرنده فریز میشود تهران، دارینوس ۱۳۸۴

جافری، نسرین زخم سایه وبید تهران ۱۳۶۹

ـ ـ رمل هندسی آفتاب گردان تهران، دارینوس ۱۳۷۵

ـ ـ نیمی از مرا کشته اند تهران، دارینوس ۱۳۷۹

ـ ـ به سمت هرگز، به سوی هیچ تهران، دارینوس ۱۳۸۲

جان نثار امیری، سحر عاشقانه تهران، اژند ۱۳۷۹

جدیری، سپیده خواب دختر دو زیست تهران، معیار ۱۳۷۹

جزایری، پروین ( شبگیر ) از بهاران تهران، کتاب مهناز ۱۳۶۸

ـ ـ خاطرهها تهران، طلایه ۱۳۶۸

ـ ـ در باغ خاطرهها تهران، طلایه ۱۳۶۸

ـ ـ حباب و سراب تهران، چشمه ۱۳۷۰

ـ ـ غزل این همیشه ماندنی تهران، بهجت ۱۳۷۷ جعفرفلی راده، نازیلا سوخته دل یاد من باش تهران، سراینده ۱۳۸۰

جعفری، فریبا عشق دیروز، حرف امروز تهران ، زبان ملل ۱۳۸۰

جعفری، نسیم من نمیتوانم زمستان نقاشی کنم ـ صمد ۱۳۸۱

جعفری خواه، فرشته پرآوا تهران، ثارلله ۱۳۸۲

جلال زاده، جمبله رختهای دلتنگی تهران، ثالث ۱۳۷۸

جلالی، هاله از فراموشی پریها تهران، آبانگاه ۱۳۸۲

جلیلوند، مستی آواز دل زنجان، نیکان کتاب ۱۳۸۰

جلیلی، راضیه مسافرها تهران، گوهر منظوم ۱۳۷۹

جمالی ، رزا این مرده سیب نیست یا خیار است... تهران، ویستار ۱۳۷۷

ـ ـ برای ادامه این ماجرای پلیسی ... تهران ، آرویج ۱۳۸۰

ـ ـ دهن کجی به تو تهران، نقش هنر ۱۳۷۷

جمشیدی، شیما باران عشق تهران، اقاقی ۱۳۷۹

جمشیدی فر، زهرا ده خوان مشهد، ثالث ۱۳۷۸

جنتی عطایی فریب، عفت نوای نی ـ ـ ۱۳۴۰

جواد زاده، مهشید ازسرزمین باران تا سرزمین برف رشت، دهسرا ۱۳۸۲ جوان، افروز گلدستههای پونه تهران، دنیای نو ۱۳۸۰

جوانبخت، ترانه اسرار طریقت تهران، سراینده ۱۳۷۸

ـ ـ پیمانههای سخن تهران، سراینده ۱۳۷۸

ـ ـ عصر آئینه تهران، نوین پژوهش ۱۳۸۱

جوانه گل مهر ساربروکن، آلمان ، ندا ۱۳۶۹

جهانبانی، فرشته پیوند مصلوب تهران، فام ۱۳۵۱

جهان پیکر، هاله انتظار تهران، رهام ۱۳۸۱

جهانشاهی، زهره بانوی آفتاب تهران ، سراینده ۱۳۷۸

جهانگرد، فاطمه ( جهان کرمانی ) جان جهان کرمان، سراینده ۱۳۷۰

جهانگیری، زبیده ابلیس و دوزخ ـ معین ۱۳۶۸

ـ ـ پرواز را فریاد کن! تهران، نگارستان کتاب ۱۳۸۲

چ

 

چارلنگی، ژاله با اخگران عشق مزدک ـ انجمن شاعران ۱۳۵۸

چالاکی ، مهناز بدون هیج تولدی تهران، غزل سرا ۱۳۸۲

ـ ـ ضیافت تهران، قصیده سرا ۱۳۸۲

چکنی، ژاله زندگی میان واژهها( فارسی، فرانسوی) پاریس, بهمن ۱۳۸۱

ـ ـ سر چشمۀ نگاه ( فارسی، فرانسوی ) پاریس، بهمن ۱۳۸۲

ـ ـ سمفوتی باران ( فارسی، فرانسوی) پاریس، بهمن ۱۳۸۳

چلیپا، شهره طعم وقت تهران، نقش جهان ۱۳۸۰

چمنکار، روجا رفته بودی برایم کمی جنوب بیاوری تهران، نیم نگاه ۱۳۸۱

ـ ـ سنگهای نه ماهه تهران، ثالث ۱۳۸۲

چوقادی، زینب تشنهتر از من تهران، شاهد ۱۳۸۱

چهار محالیان، عاطفه دارم با رشد شانه هایت میّت راه می روم تهران، نگاه سبز ۱۳۸۱

ح

 

حاتم پور، زهره تو از تبار لبخند ومن از تبار اندوه اصفهان، بنی هاشم ۱۳۸۲

حاتمی، کوکب کوکب سوخته تهران، شاهد ۱۳۸۱

حاتمی لندی، فرزانه صدای همسایهها هیلسینگی، سراینده ۱۳۸۲

حاجی باقری، بهارک دلگیرانه تهران، گفتمان ۱۳۷۹

حاجی خانی، طاهره تو را برای همیشه ... کاشان، خاطرات قلم ۱۳۸۲

حاجی زاده، بهاره ( با فاطمه تقوی ) بیم و موج تهران، گوهر منظوم ۱۳۸۰

حافظیان، حوریه مردمک تهران، روناس ۱۳۸۲

حافظیان، فیروزه از بارانهای عشق ـ احیاسی کتاب ۱۳۷۴

ـ ـ ساقه ای تا ماه تهران، برگ زیتون ۱۳۷۸

حامد یزدان، نجیبه ببریم یک سبد از ... تهران، سیب سرخ ۱۳۸۰

حاظر مشار، نادیا تو بکو تهران، مکعب ۱۳۸۴

حبیب اللهی، ویسه باغ تنهایی مشهد، ـ ۱۳۵۳

ـ ـ ـ نیستان مشهد ـ ۱۳۶۹

حبیبی، مژده ماهیان قرمز خیال تهران، ترسیم ۱۳۷۸

 

حجازی، بنفشه رؤیای انار تهران، کتاب سیامک ۱۳۶۵

ـ ـ به انکار عشق تو ناگزیرم تهران، روشنگران ۱۳۷۲

ـ ـ نپرس جرا سکوت می کنم تهران، گیل ۱۳۷۶

ـ ـ ( با ناصر نجفی ) یک منظومهی آواره و بیست ترانه... تهران، سالی ۱۳۷۹

ـ ـ آمفی تآتر رشت ، فرهنگ ایلیا ۱۳۹۰

حجازی، خاطره بام من تهران، کتاب سامک ۱۳۶۴

ـ ـ اندوه زن بودن تهران، روشنگران ۱۳۶۶

ـ ـ خواهش میکنم پیش از من نمیر تهران، نگاه ۱۳۶۹

ـ ـ مکاشفهی حوا تهران، روشنگران ۱۳۷۶

ـ ـ خانم آب تهران ۱۳۸۱

ـ ـ مادرانهها تهران، اثر ۱۳۷۶

حجازی، منیره همگتانهی غریب تهران، اورس ۱۳۷۶

حدادی، هدا پیتزی کاتو تهران، صدا ۱۳۸۰

حرمان، مریم هومی برای تو تهران، میر دستی ۱۳۸۲

حساسی، الهام سپید رنگارنگ زنجان، نیکان کتاب ۱۳۸۱

حسامی، ثریا خراب یک شهر شراب تهران، نذیر ۱۳۷۹

حسن پور، گلایول با تو تا ابدیت تهران، کتاب خورشید ۱۳۷۸

حسن پور شیرازی، محبوبه عندلیب عشق تهران، کارآفرینان ۱۳۸۰

حسن پوری، بدریه کافور تهران ، نخستین ۱۳۸۲

حسن زاده، فریده شعرهای پریشان تهران، سعید ۱۳۳۲

حسن زاده سلماسی، سکینه تنهاتر از مهتاب تهران، پرواز قلم ۱۳۸۲

حسنی، طیّبه یادهای ماندگار تهران، مثبت ۱۳۸۲

حسنی آبیز، سارا کاش این نامه برمیگشت به زمانی که.. مشهد، ضریح آقتاب ۱۳۸۱

حسین زاده، زهرا آفتاب کی خواهد رسید؟ اصفهان، فردا ۱۳۷۸

ـ ـ نامهای از لالهی کوهی تهران، افغانستانی ۱۳۸۲

حسینی، آزاده قایق خاطره تهران، نقطه ۱۳۷۸

حسینی، اعظم با بیداران شب تهران ۱۳۶۰

ـ ـ بالاخره یک روز تهران، صدا ۱۳۷۸

حسینی، روحی صدای سکوت بن ( آلمان ) سراینده ۱۳۷۰

حسینی، مژگان دنیای سبز اهواز، خوزستان ۱۳۷۷

حسینی، منظر بیست و یک روز کپنهاک( دانمارک) ۱۳۸۲

ـ ـ تکرار تهران، آریابان ۱۳۸۰

ـ ـ رقص کولی وش واژه تهران، پیام مؤلف ۱۳۸۱

ـ ـ کلمه استکهلم، باران ۱۳۸۴

حسینی ، مهری مردان آسمانی تهران، پارینه ۱۳۸۱

ـ ـ کربلا در کربلا قم، پردیسان ۱۳۸۲

حسینی، مینا گفتگو راه سادهای ست ملایر ، علم گستر ۱۳۸۰

حسینی، ندا السادات لحطههایی که رفت تهران، شرح ۱۳۸۲

حسینی طباطبائی، راضیه قرن پایانی کوچهها مشهد، امام ۱۳۷۷

حصیبی، مینو یادگاری تهران، شوکا ۱۳۸۱

حقیقت، مریم هدیهی مور تهران، سراینده ۱۳۷۲

حقیقی جو، آزیتا من ازاولش اشتباه آمده بودم آرویج ۱۳۸۲

حقیقی طلب ، بتول از آبی تا کبود تهران ۱۳۵۴

حکاکیان ، رویا به خاطر آب آمریکا، کتاب پر ۱۹۹۳

ـ ـ نامی سزاوار ستایش آمریکا ۱۳۸۱

حکمتی، سهیلا صفای دل کرمانشاه ۱۳۸۱

حمیدی، مهناز حرفی برای هیچ کس تهران، روشنگران ۱۳۷۱

حنانه، شهین کلید تهران ۱۳۵۰

ـ ـ ای رفیق تهران ۱۳۵۸

ـ ـ گلهای راگیا تهران، اسپرک ۱۳۶۹

حیدر زاده، مریم پروانهات خواهم ماند تهران، دارینوس ۱۳۷۷

ـ ـ تقصیر من نبود تهران، معین ۱۳۷۹

ـ ـ دیگه دارمت کنار تهران، پروین ۱۳۸۲

ـ ـ ماه تمام من تهران، پروین ۱۳۷۸

ـ ـ من او را ندیدم تهران، پروین ۱۳۸۰

ـ ـ با تو یا هیچ کس تهران ، پروین ۱۳۸۱

ـ ـ نامههایی که پاره کردم تهران، پروین ۱۳۸۲ حیدری، معصومه یک نگاه ساده اصفهان، یکتا ۱۳۸۲

حیدری، نهال نقطه چین تهران، رامانیوس ۱۳۸۲

خ

 

خادم زاده، لیلا عریان مرطوب تهران، ثالث ۱۳۸۱

خادمی، مریم رهگذر آرام تر، آرام تر تهران، به دید ۱۳۷۸

خاکپور، افسانه مجسمه ها پاریس،سراینده ۱۳۶۸

ـ ـ تنها زمان خداست پاریس، سراینده ۱۹۹۰

ـ ـ وزن حضورزمان پاریس، سراینده ۲۰۰۲

ـ ـ در بی حضوری پاریس، سراینده ۱۳۸۲

خالقی، زهره ما فانیتر از قصههاییم تهران، ۱۳۶۹

خان علیلو، زهرا در حسرت یک باور تهران، فرهخت ۱۳۸۲

خدا بنده، غزاله مرئی نا دیده تهران، سراینده ۱۳۸۱

خداپرست، ندا تلواسه تهران، هزارو یک شب ۱۳۷۹

خدادادی، سروناز قصر آینه شیراز، صدا ۱۳۸۴

خدادادیان، مریم صدای سبز قم، پردیسان ۱۳۸۰

خدا کرمی، محبوبه تفسیر صفر تهران، خورشید ۱۳۸۰

خدیوی، مهین سکوت جنگل زخمی درصبحگاه بیداری تهران، سپهر ۱۳۵۶

ـ ـ کاج های زرد تهران، سالی ۱۳۷۸

خزاعی، آزموده خزائن الحسینی مشهد، شرکت چاپ ۱۳۳۲

خز دوز، مریم کاکو شیرازی شیراز، واژه آفرین ۱۳۸۲

خزعل، مونا منظومهی آرزوها تهران، فتحی ۱۳۶۸

خسروی، شیرین یک سیب هم برای تو قم، همسایه ۱۳۷۸

ـ ـ گزیدهی ادبیات معاصر: مجموعه شعر تهران، کتاب نیستان ۱۳۸۱

خسروی، معصومه خوان بلور تهران، شیوه ۱۳۷۸

خسروی نژاد، شهین و ربط دارد هرچیزی به همه چیز کرمان، کتاب خانه ۱۳۷۹

ـ ـ برگهای وادی کرمان، کتاب خانه ۱۳۸۰

خشایار، آزیتا گل آبی آسمانی تهران، زبان آموز ۱۳۸۲

خلیج، انسیه همیشه عاشقی قم، گلستان ۱۳۸۱

خلوتی، رکسانا پیمانها تهران، جاده ابریشم ۱۳۷۷

خلیلی، لیلا بی نشان تهران، آصف ۱۳۸۰

خلج منش، تارا مجموعه شعر و داستان و نقد ادبی پاریس، سراینده ۱۳۷۰

خواجوی، بهاره نازنین کرج، ارم گستر ۱۳۸۱

خویی، آسیه آرشههای گیسو تهران، رود ۱۳۸۰

خوزستانی، ساخره علی پور، فاطمه

خوشدل، گیتی چشم اقیانوس تهران، ۱۳۷۴

ـ ـ مرا از نیلوفر یاد است تهران ۱۳۶۸

ـ ـ میان یاخته های کوهستان تهران ۱۳۷۵

ـ ـ معبد بنفش تهران، مرکز ۱۳۷۰

ـ ـ بانوی جمعهها تهران، مرکز ۱۳۷۲

خوشرو، محبوبه عبور از دل مرد تهران، فیروزه ۱۳۸۲

خیاط باشی خاوری، فاطمه اکسیر عشق تهران، آژند ۱۳۸۰

خیاطی، فریبا آن که میگوید دوستت دارم تهران، دژ ۱۳۸۱

خیری احسن، فریده من زنم باورم کن تهران، آفرینش ۱۳۸۲

د

دائمی، رها من از احتمال سکوت آینه میترسم تهران، سراینده ۱۳۸۲

دادپی، فرناز اینها سهم توست تهران، دارینوس ۱۳۷۷

دادور، پروین سیب سرخ تهران، الماس دانش۱۳۸۰

دارائی مستوفی، میهندخت روباه نامه تهران، ۱۳۴۰

دارابی، اعظم برکه های شفاف تهران، سپیده سحر ۱۳۸۱

دارابی، افروز بوی سیب تهران، اندیشه ۱۳۸۲

دانایی، فرزانه کبوترها جرا پرواز کردند تهران، سراینده ۱۳۸۲

دانش، هما بغض کبود آمریکا ۱۳۶۲

داودی حموله، ثریا اوفلیا، تو نیستی با گیسوانم حرف میزنم تهران، نیم نگاه ۱۳۸۲

دبّاغ، مریم بیا برگرد همدان، آفرین ۱۳۸۱

دبیری، فروغ مسافر خورشید تهران، گویه ۱۳۸۲

درتومیان، منیژه گزیدهی ادبیات معاصر: شعر تهران، کتاب نیستان۱۳۸۰

درودی، عاطفه صدای نفس های تو تهران ۱۳۸۴

درویشی، مرجان چشم به راه تهران، صائب ۱۳۸۰

دریانیان، سولماز شاید اسم من.... تهران، حوض نقره ۱۳۸۰

در یک ونگ، دلارا ترانههای دختر لر تهران، رود ۱۳۸۰

دری سده، زهرا لیلا باید با التماس مجنونوراضی بکنه اصفهان ۱۳۸۴

دژ آهنگ، هما دورنمایی از باغ زندگی تهران، رود ۱۳۷۶

دستغیب، مینا ماه در کاریز تهران، فرهنگ ۱۳۴۸

ـ ـ باچشمانی ازخاکستر شیراز ۱۳۵۴

ـ ـ داسهای عصر تهران ۱۳۵۲

ـ ـ غمناکان صبح شیراز ۱۳۵۷

ـ ـ دست در دست زمان شیراز، سروش ۱۳۷۶

ـ ـ ماه شکسته کوهها را آه میکشد ـ ۱۳۷۹

دشتی، فخری اشک هایم را ریخته ام تهران، نشر سارگل ۱۳۷۹

دقیقی کوچی، مهر انگیز صدای پای دل تهران،سراینده ۱۳۷۸

دلاور، پروانه انگار آتشی و مرا سرکشیدهای تهران، پاسارگاد ۱۳۷۸

دوستدار، نعیمه در انتهای کوچه پرنده تهران، حوض نقره۱۳۸۲

دولت آبادی، پروین ( پری ) شوراب تهران، حانه کتاب ۱۳۴۹

ـ ـ آتش و آب تهران، ۱۳۵۲

ـ ـ بر قایق ابرها تهر ان ۱۳۷۳

ـ ـ مهرتاب تهران، طوس ۱۳۷۸

ـ ـ در بلورین جامه انگور تهران، ایران جام ۱۳۸۲

ـ ـ شهر سنگی تهران، ایران جام ۱۳۸۲

ـ ـ هلال نفرهای فصل یکم تهران، ایران جام ۱۳۸۲

دیاری علمداری، ماریا همزادی در آینه تهران، روزگار ۱۳۸۰

ذ

ذکاتی، سپیده کمی نسیم تهران، تهران صدا ۱۳۷۸

دنوبی دوم، خدیجه ( آنا) لحظهای کردم نظر در آینه استکهلم، آرش ۱۳۸۰

دولقدر، میمنت میرصادقی

ر

 

راجبی، اشرف جادوی عشق تبریز، سراینده ۱۳۸۲

رادمند، فهیمه این حادثه تکراری است تهران، رود ۱۳۷۹

راستگو، شهین نگاهی به عشق تهران، هنروتربیت ۱۳۸۱

راشدی، فرزانه درغیبت شانههایت همدان، آفرین ۱۳۸۲

رافعی، مهین گلزار جاوید اصفهان، ۱۳۳۷

راکعی، فاطمه سفر سوختن تهران ۱۳۶۹

رئیس اسماعیلی، مونا غریبانه زیستن تهران، واج گستران ۱۳۷۹

رئیس زاده، حمیده ماوی لر ـ فرزانه ۱۳۶۵

ـ ـ حکایت دّر تهران ۱۳۷۹

رئیسی، سوسن ابر بی هنگام کرج، دقایق ۱۳۷۹

رامی، روشن ابی ی اصفهان ۱۳۵۳

رباطی ، رنا باران اتفاق ـ ـ

رجایی، راضیه گزیدهی ادبیات معاصر: مجموعه شعر تهران، کتاب نیستان ۱۳۸۰

رجایی، ترگس گزیدهی ادبیات معاصر: مجموعه شعر تهران، کتاب نیستان ۱۳۷۹

رحمانی، پریسا می و مینا تهران، سراینده ۱۳۸۰

رحیم بخش، الهام جستجوی عشق همدان، کرشمه ۱۳۸۲

رحیم بخش، زرین شاخههای غروب تهران، امیراکرم ۱۳۸۰

رحیم زاده، آیه بوی تنهایی تهران، گفتمان خلاق ۱۳۸۰

رحیمی، سمانه تنها تر از تو رشت، چوبک ۱۳۸۱

رحیمی، سمیرا پس کوچههای زندگی تهران، پارینه ۱۳۸۲

رحیمی، نازنین گویی که باد رفته است تهران، عابد ۱۳۸۰

رخشان بروجنی، خورشید مشعل اصفهان، یکتا ۱۳۸۰

رزاقی, مریم اندوه مهربان تهران، خرمشهر ۱۳۸۰

رزم پوش، مینو به سوی وحدت، از طلب.. تا فنا ـ ۱۳۷۰

رزمجو، مهری نازترین تهران، میعاد ۱۳۸۰

رساپور،مهرانگیز ( م . پگاه) جرقه زود می میرد لندن، سراینده ۱۳۷۱

ـ ـ ... وسپس آفتاب لندن، مرکز کتاب ۱۳۷۵

ـ ـ نبض جوانه ها تند می زند ـ ـ

ـ ـ پرنده دیگر نه اسن، آلمان، نیما ۱۳۷۸

رسولی، احترام فانوس تنهایی تهران، بهینه ۱۳۷۴

رشیدیان، تیره زمان دیوان اشعار تهران، قوانین ۱۳۸۰

رضا، پری رخ خواب ـ بیدار تهران، شولا ۱۳۸۲

رضائی، آناهیتا ساکت صبور روزهای بود ونبود تهران ۱۳۸۴

رضائی ، بهاره آنیتا: عروس چهار فصل سکوت تهران، سیمرو ۱۳۷۸

 

 

ـ ـ خدا خواب تازهتری برایم دیده است تهران، نیم نگاه ۱۳۸۰

رضائی ، حمیده ـ با حسین هدایتی زفرقندی تا از ابرهوت حرف بگذری قم، باوردان ۱۳۸۱

رضائی، ساناز شور شعر: دیوان عشاق اهواز، خالدین ۱۳۸۲

رضائی، نرگس چشمهایم دروغ نمیگویند ارومیه، پاسبان شرق ۱۳۸۱

رضایی، نغمه رد درد تهران، نغمهی زندگی ۱۳۷۷

ـ ـ نغمههای نغمه: فریاد تهران، نغمهی زندگی ۱۳۸۱

رضائی نیا، مرضیه خسته از نیرنگها کرج، ارم گستر ۱۳۸۲

رضوی، زهرا در سکوت مینگرم تهران، سراینده ۱۳۷۶

رضویان، شیرین از واژه تا پندار لندن، مرکز کتاب ۱۹۹۶

ـ ـ جهان بینی محزون صدف لس آنجلس، کتاب سهراب ۱۹۹۹

ـ ـ غزل های شیرین ـ ـ ۲۰۰۰

ـ ـ کدام سایه از آبیها لندن، انتشارات آسا ۲۰۰۹

رضی، فیروزه نقشهای سر.ده تهران، بهجت ۱۳۸۱

رمضانی، فروغ از حوالی برد و بلوط خرم آباد، ارشاد لرستان ۱۳۷۹

رنجبر، آزاده تکۀ سرخ جداماندۀ من آرویج، تهران ۱۳۸۴

رنجبرایرانی، نسرین نرگسی در شنزادی هامبورگ، واژه ۱۳۷۵

رنگی تهرانی، مریم گذری بر دل یزد، یزد ۱۳۸۱

روحبانی، شهره غریبه تهران، مراتی ۱۳۸۱

روستاقی، زهرا نخلستان عشق تهران، طلایه ۱۳۷۹

روشنک با زبان زخم زمین سوئد ۱۹۹۰

رها دوست، فاطمه ( بهار) پنج پرده از چهار فصل عشق تهران، هزاران ۱۳۷۵

ـ ـ چهار اندوه تهران، شاهین ۱۳۷۶

ـ ـ شش لحظه تا محال تهران، هزاران ۱۳۷۷

ـ ـ شعر بی هوازی تهران، سالی ۱۳۷۸

رهرو نیا، الهه لا ابالی تهران، معاصر ۱۳۸۰

ره شناس، سیما رهایی تهران، کویر ۱۳۸۴

رهنورد، زهرا ( سمیه ) توفانها و لالههای شهریور تهران، هفده شهریور ۱۳۵۷

ریاحی، لیلی ملک جمشید تهران، کتاب سیامک ۱۳۷۶

ریحانی، طاهره توبه میکنم به آغوشت ـ سراینده ۱۳۸۲

ز

 

زارعی، الهه سایهی اندیشه تهران، سروناز ۱۳۸۰

زاکاریان، زویا طلوع از مغرب تهران، پژوهه ۱۳۸۰

زارع ثانی ، ساناز تردستی حروف محدود آلمان، نشر گردون ۲۰۰۹

زرین، رویا زمین به اوراد عاشقانه محتاج است تهران، پیام امروز ۱۳۸۲

زرین زاده، غزاله قاصدک، مشهد ، محقق ۱۳۸۲

زرین صفت، مریم بیداری دل ؟

زمانی ، پوران دخت راز گلهای مینا تهران، ابتکار ۱۳۷۷

زندی زاده، مهین گرگ بارون آمریکا ۱۳۶۴

زندیان، مانا نگاۀ آبی ـ ؟

زنوزی، هنگامه فلسفهی عشق اصفهان، مولانا ۱۳۷۸

زورقی، مهین یاس الفت ـ ۱۳۷۴

زید وندی، نگار دریایی عشق اصفهان، گلین ۱۳۸۱

زینلی، اکرم زیر سایهی یک برگ تهران، نوین پژوهش ۱۳۸۰

ژ

 

ژاکلین بیست وپنج سنتی های گران آمریکا ۱۳۶۴

س

سادات صمصام، محبوبه راز محبوب اصفهان ۱۳۸۴

سارات، هما پرستو تهران، هوتن ۱۳۷۷

ساری، فرشته پژواک سکوت تهران، سراینده ۱۳۶۵

ـ ـ قابهای بی تمثال تهران، سراینده ۱۳۶۹

ـ ـ روزها و نامه ها تهران، چشمه ۱۳۸۱

ـ ـ مرثیه، فراق .. تهران ۱۳۷۰

ـ ـ شکلی در باد تهران، گردون ۱۳۷۰

ساسانیان، آزیتا پرندههای زرد کاغذی گوتنبرگ ، سوئد ۱۳۷۶

سالاروند، هما هنگامهی سقوط دل تهران، قصیده سرا ۱۳۸۱

سام، ژاله سینمای واژهها: تعصب،حسّاسیّت، مرگ تهران، نگاه سبز ۱۳۸۰

ـ ـ همسفر تهران، نگاه سبز ۱۳۸۰

سامانی، سپیده دریای واژگون بندر عباس، چی چی کا ۱۳۷۸

سامانی، شهربانو حجامت قرن تهران، تکاپو ۱۳۷۵

ـ ـ شرم آلاله تهران، تکاپو ۱۳۷۵

سامانی، صدیقه چشمهی نیلی تهران، سعید ۱۳۷۰

سامانی، مهشید اندیشههای سبز چهار محال، ع. سامانی ۱۳۷۶

ساوجی، سپیده دوباره عشق تهران، سراینده ۱۳۸۲

ساوجی، مریم پنجه با خورشید تهران، حمید ۱۳۴۹

ـ ـ دیوان مریم تهران، بنگاه عطایی ۱۳۳۹

ساوجی، مریم خورشید شب تهران، ذهن آویز ۱۳۸۲

سپهداری، مهتاب آبی ـ نارنجی اراک ، پیام دیگر ۱۳۷۹

سپهری ، پریدخت هنوز در سفرم ـ ـ

سپه زاد، شکوه ازدهام رنگ و شور و عاطفه تهران، سراینده ۱۳۷۴

ـ ـ تکرارشدم در آیه های گل سرخ تهران، شهراب ۱۳۷۶

ـ ـ احیای رباعیات نوخیامی تهران ۱۳۸۴

ـ ـ معماری حیات تهران ۱۳۸۴

سپهوند، خاطره وعدهی جاری تهران، بهارستان ۱۳۶۹

سجادی، فاطمه آوای زندگی استکهلم، آرش ۱۳۷۹

سجادی، فاطمه سایهی خورشید مشهد، سراینده ۱۳۸۲

سجودی، فیروزه گرگ و میش خوابهای خاکستری تهران، رهیاب ۱۳۷۷

سدهی، راضیه از عرش تا فرش تهران، سرمدی ۱۳۸۱

سرانی اصل، میترا اصلا بیایید با هم بمیریم شیراز، داستان سرا ۱۳۸۲

سرشکی، ناهید همزاد نشرنقطه ۱۳۷۹

ـ ـ ازآسمان که کم نمی شود چیزی تهران، ارویچ ۱۳۸۴

سرافراز، بهناز اگه عاشقی بخوان تهران، آذرگان، ۱۳۸۴

ـ ـ انتظار دختر کرد تهران، آذرگان ۱۳۸۲

سروری، سارا قافیههای ناجور تهران، صبانام ۱۳۸۲

سرهنگ پورتامین ، اشرف ضحاک ـ ۱۳۷۷

سعادت، فریبا ایمان آبی دریا تهران، آبانگاه ۱۳۸۰

ـ ـ در پیلهی ابهام تهران، آبانگاه ۱۳۸۲

سعدآبادی، زینب به خاطرتو تهران ۱۳۸۴

سعیدی، نیّره نقش آینده تهران، سراینده ۱۳۷۰

سعیدی، کبری( شهرزاد) باتشنگی پیر می شویم تهران ۱۳۵۲

سقلاطونی، مریم گزیدهی ادبیات معاصر: محموعه شعر تهران، کتاب نیستان ۱۳۸۱

سکندری، پری آفتاب خیزان پاریس، پویا ۱۳۷۴

سلیمان پور، سیلویا بربلندای خیال تهران، ویستار ۱۳۷۲

سلیمانی کوهی، مریم درغربت کوچه تاس،تهران ۱۳۸۴

سلیمی ، وحیده آسمانهای بی انتها استکهلم ، بهائی ۱۳۸۰

سماواتی، آذر دختران آفتاب کرج، دقایق ۱۳۸۲

سمیعیان، شبنم گویههای شبنم زاده تهران، دارینوش ۱۳۸۰

سمیعی ، فروغ سایه های آفتاب علم وادب،تهران ۱۳۸۴

سنجابی، مهری عابری در کوچهی تنهایی کرمانشاه، هنر و دانش ۱۳۸۱

سوادکوهی، ماه منظر پرواز خیال تهران ۱۳۳۷

سوسنی، فروغ لحظههای تنهایی تهران، سیمرو ۱۳۷۸

سهراب، ترانه ( خلعتبری) صدف تنهایی تهران، روشنگران ۱۳۷۱

ـ ـ کبوتران سحر تهران، کانون ۱۳۷۵

سهیلی، سرور زمزمه تهران، پر ۱۳۵۳

ـ ـ از انقلاب تا کودتا کانادا، سراینده ۱۳۶۵

ـ ـ فریاد لس آنجلس، سیروس ۱۳۷۵

سیاح، پری صدای شکستن تهران، سراینده ۱۳۷۳

سیار، هما به آب، به آتش، به باد، به خاک استکهلم ۱۳۳۷

سیاوش آبکنار، زهرا فصل سکوت شاخهها تهران، معین ۱۳۷۵

سید موسوی، پریناز سبزترین پاییز ایران، سراینده ۱۳۷۷

سیّدی، منیر عشق گمشده گوتنبرگ، سوئد ۱۳۷۷

سیستانی، فاطمه سخن دل تهران، فرهنگ و هنر ۱۳۷۷

سیف، شهلا فریادـ فریاد تهران، نشر فرهنک اسلامی ۱۳۶۰

سیفی، هانا ارزانی چشم تو تهران، هزارهی سوم اندیشه ۱۳۸۱

سیمزاری، فاطمه نیم خواب سایه ها شیراز ، راهگشا ۱۳۸۰

ش

 

شاکری، گیسو سرم را بی سایه می خواهم ـ ـ

شاهیدانی، اعظم تلفنی که هیچ کس برتنی دارد تهران، سراینده ۱۳۷۳

شاه حسینی، مهری ( شادمانی ) عشق بازی میکنم با نام او تهران، کتاب مهناز ۱۳۷۷

شاه ویسی، ثریا سراب بیستون تهران، نخستین ۱۳۷۵

شجاع کریمی ، شجیعه رباعیات الهی تهران، خرمشهر ۱۳۸۰

شجاعی، مریم جایی پشت خندهها مشهد ، گل آفتاب ۱۳۸۰

شجاعیان، صدیقه صبح صادق قم، شهریار ۱۳۸۲

شجری، ماندانا زنی در اتفاق کهنهی یک پیوند تهران، جوهر ۱۳۸۰

شریعت پناهی، مهر نوش زن، زن ایران ۱۳۵۱

شریعتی کرمانی، عفّت بازهم از تو سخن میگویم مشهد، سراینده ۱۳۷۱

شریف نژاد دشتی، سکینه غزل فروش بوشهر، بوشهر ۱۳۸۲

شریفی، لیلا گلهای رنگارنگ تهران، اونتوس ۱۳۸۲

شریفیان، روح انگیز دست های بسته شرکت توسعه ۱۳۷۱

ـ ـ روزی که هزاربارعاشق شدم تهران، مروارید ۱۳۸۴

شعاع، منیره غم تنهایی تهران، مجمه قرآنی ۱۳۸۰

شعبان نژاد، افسانه بزرگراه ـ ـ

شعبانی، معصومه نیلوفر در مرداب تهران ۱۳۸۴

شعله ور، فرشته آن جا کسی نیست تهران ۱۳۴۸

شفیعی، ساغر وقتی باران پیانو می زند تهران، روزگار ۱۳۸۲

شفیعی، شیدا یک گل سرخ در کویر استکهلم، آرش ۱۳۸۲

شکر گزار، ملیحه گل نرگس تهران، هیرمند ۱۳۸۲

شکری، مریم برای مینا اصفهان، فرهنگ مردم۱۳۸۲

شکوهی، نسرین با من امّا شیراز، امیدواران ۱۳۸۲

شوهانی، آفاق تنهاتر از آغاز تهران، نشانه ۱۳۷۶

ـ ـ در این نه در سیزده تهران، نیم نگاه ۱۳۸۲

ـ ـ من در این شعر آفاق شوهائی توئی شیراز، داستان سرا ۱۳۸۲

شهابی، شراره گفتم سلام، گفتی خدا حافظ تهران، دارینوش ۱۳۸۰

شهبازیان، منیره جزای گنهم اهر، سراینده ۱۳۸۲

شه بخش، زینب رستگاری زیباست تهران، احسان ۱۳۸۲

شهپری، شهین درد سنگ تهران، بامداد ۱۳۵۲

شهر زاد مقدم، پگاه هرمون کرمانشاه، طاق بستان ۱۳۸۲

شهروزی، فمر شمع و جنگ تهران، آسیا ۱۳۴۵

شهریاری، توران گوهر تهران ۱۳۴۵

شهید زاده، خدیجه شکوفههای احساس تهران، آریابان ۱۳۸۰

شیبانی، لیلی قصهها هرگز نمیمیرند تهران، ۱۳۵۵

شیخ حسین نوری، معصومه بوستان حدیث تهران، رایزن ۱۳۷۷

شیرازی، صفورا نیّری، صفورا

شیرانیان، سودابه می نویسم که گریه نکنم تهران، دارینوش ۱۳۷۸

شیرزاد عراقی، شیدا مثل چشم تو تهران ۱۳۸۱

ص

 

صابری ، پری من از کجا و عشق از کجا ـ ـ

صادق محمدی، لیلا راز سبز زندگی همدان، سروش الوند ۱۳۸۲

صادقی، فرحناز نغمههای لدن تهران، شعاع ۱۳۸۱

صادقی، منیژه برای آسمان آبی پاریس، ۱۳۶۶

صارمی، سهیلا تقویم کاروان، ایران ۱۳۸۱

ـ ـ مجموعه اشعار، فارسی، انگلیسی کاروان، ایران ۱۳۸۱

صالح، ثریا مجموعۀ مقالات و اشعار تهران ۱۳۸۱

صالحی، سودابه آسمان را بنویس ایران ۱۳۷۶

صالحی، فاطمه دلواپس اصفهان، گویا ۱۳۸۲

صالحی، یلدا یلدا در تسخیر آفتاب تهران، قوانین ۱۳۷۹

صالحی نسب، مژگان تو یک ترانهای تهران، رجاء ۱۳۸۲

صبا، فریده زمرمه در باد .. آمریکا ۱۳۷۶

صدری، مرضیه زن روی خشت خام تهران، فریاد کلام ۱۳۸۲

صدری، ندا نگفته ها تهران ۱۳۶۱

صدیقی، مرضیه شام مهتاب مشهد ۱۳۸۴

صفارزاده ، طاهره رهگذر مهتاب تهران ۱۳۴۱

ـ ـ طنین در دلتا تهران، امیرکبیر ۱۳۴۹

ـ ـ چتر سرخ امریکا، دانشگاه ایوا ۱۳۴۷

ـ ـ سد و بازوان تهران، زمان ۱۳۵۰

ـ ـ سفر پنجم تهران، رواق ۱۳۵۶

ـ ـ حرکت و دیروز تهران، رواق ۱۳۵۷

ـ ـ بیعت با بیداری تهران. همدمی ۱۳۵۸

ـ ـ از معبر سکوت و شکنجه تهران، اندیشه ۱۳۶۰

ـ ـ مردان منحنی نوید، شیراز ۱۳۶۶

ـ ـ اندیشه در هدایت تهران، نزدیک ۱۳۸۴

ـ ـ روشنگران راه تهران، برگ زیتون ۱۳۸۴

ـ ـ دیدار با صبح شیراز، نوید ۱۳۶۶

صفائی، مهشید نامههای دختری به خورشید تهران، حمیدا ۱۳۸۰

صفدریان، نرگس صدف تنهایی قلبم را بشکافید... تهران، هنر و تربیت ۱۳۸۱

صندوفی، شادی و ما نارس چیده شدیم شیراز، قو ۱۳۷۸

صنیعی، ملکه تصویر تنهایی ایران ۱۳۴۷

ض

ضیاء دزفولی، فرخنده زمزمههای شبانه تهران، هنرسرای دانش ۱۳۸۱

 

ط

طاری، حمیرا عطر پائیز استکهلم ۱۳۸۱

طالبی، احترام نالهی دل همدان، سروش الوند ۱۳۸۲

طاهری، زهرا میـلاد آمریکا ۱۳۶۹

ـ ـ پگاۀ نخستین آمریکا ۱۳۷۰

طاهری، شهین پس از سکوت تهران، میلاد نور ۱۳۷۳

ـ ـ ادسا اردبیل، فائزون ۱۳۸۱

طاهری، مهشید ( با علی رشیدی ) در سوگ سکوت تهران، نغمه ۱۳۸۰

طاهایی، آزاده نام تو زخم من است تهران، مروارید ۱۳۹۰

طباطبایی، همایون تاج ، از غربت و عشق تهران، سپهر ۱۳۵۶

ـ ـ لحظه های مکرر ویرانی تهران، سپهر ۱۳۵۴

ـ ـ پریشان تهران، پیشگام ۱۳۶۲

طرزی، هما میلاد نسترنها آمریکا ۲۰۱۱

طوسی ، فاطمه الههی مهر تهران، بوره که ئی ۱۳۸۱

طه، منیره سرگذشت تهران، ۱۳۳۲

ـ ـ دو راهی تهران، ۱۳۳۵

ـ ـ مزدا تهران، ۱۳۳۶

ـ ـ در کوچهها، در بازارها تهران، ۱۳۵۸

ـ ـ پائیز در پرچین باغ ونکوور( کانادا) آریا ۱۳۷۴

طهماسبی، فریده تنها در مه تهران، بازتاب ۱۳۸۲

طیّبی، ناهید رنگ رؤیاهای من قم، سابقون ۱۳۸۰

طیفوری، فرشته خط تیره تهران، مرجان ۱۳۴۸

 

ظ

ع

 

عابدین، هنگامه می سرایم با عشق تهران، ثاقب ۱۳۸۰

عاکفیان، نیلوفر نان و برنج تهران، حوض نقره ۱۳۸۲

عالی پور، شاداب رویای اردیبهشت شیراز، راهگشا ۱۳۸۰

عامری، حبیبه خلوت دل تهران، زوار ۱۳۳۳

ـ ـ افسونگر تهران، ۱۳۳۸

عامری، نرگس گل همیشه بهار تهران، تماشا ۱۳۸۰

عباس نژاد، سامره گذر عشق تهران، افراز ۱۳۸۱

عباسی، ری را برای این زن لر دیگر تفنگ نیاورید تهران،‌مینا ۱۳۸۰

ـ ـ سی پری چهارشنبهها تهران، معیار ۱۳۷۹

ـ ـ چه کسی پنهان تر ترا دوست دارد تهران، مینا ۱۳۸۱

عباسی، مژگان مهربان برایت می مانم اصفهان ۱۳۸۴

عباسی، ناهید در فصلهای سفر تهران، سراینده ۱۳۷۸

عبد الله زاده ثانی ، طاهره دختر دریا سبزوار، این یمین۱۳۸۳

عبداللهی، شکوه شب تهران، ایثار ۱۳۵۸

عبدالوند، زهره وسعت یاد تو تهران، پیک فرهنگ ۱۳۸۱

عبدی، میترا نغمهی عشق تهران، خانهی آفتاب ۱۳۸۱

عبدی منفرد، مهرنوش قابله های خورشید تهران، زرف اندیشان ۱۳۸۲

عبدالرحیمی، افسانه شهر دلسنگ تهران ۱۳۸۴

عرجونی، ناهید اینجا منحنیها حرف می زنند تهران، نگیما ۱۳۸۱

عزتی، ژاله لالهها باز میرویند تهران ۱۳۶۹

عزیز پور، بتول خواب لیلی تهران ، رز ۱۳۵۲

ـ ـ شعر آزادی تهران، بیداران ۱۳۵۸

ـ ـ سرزمین مات کلن( آلمان) مرتضوی ۱۹۹۶

ـ ـ ماه در کابین کلن( آلمان) مرتصوی ۱۹۹۶

ـ ـ واژه ها و مدادها آلمان، دیدار، ۱۹۹۷

ـ ـ فصل ها فرو می ریزند اسن‌( آلمان) نیما ۱۳۸۱

عزیزی، سهیلا رؤیای با تو بودن تهران، دارینوش ۱۳۸۰

عسکری، گل افروز رستخیز آینه شیراز، زر ۱۳۸۱

عسکری، نگین یک نفر اسم مرا می خواند اهواز، خالدین ۱۳۸۰

عسکریان دماوندی، نینا میخکی در آغوش زمین تهران، روشنان ۱۳۸۲

عسگری گیلان، فاطمه میراث ایران ۱۳۵۵

عصاره، فریده عاشقانه تهران، سراینده ۱۳۸۱

عظیمی، فریبا فراق وصال تهران، پیک سبحان ۱۳۸۲

علاء امجدی، مریم من، خود و خویشتن تهران، تهران صدا ۱۳۸۲

علیاری، گلناز آدمهای سنگی تهران، ماکان ۱۳۸۰

ـ ـ سوز عشق تهران، مهد علم ۱۳۷۸

علی اکبری، لیلا به رنگ باران تهران، پیک شهر ۱۳۸۲

علی پور، فاطمه ( ساحره خوزستانی ) برزخ تهران، ۱۳۶۳

ـ ـ گلایه تهران، سراینده ۱۳۶۵

ـ ـ میلاد تهران ، کتابکده ۱۳۶۷

علیزاده، آزاده از خواب بیدارم مکن تهران، فرهنگ و قلم ۱۳۸۰

علی نسب، پروانه ( ندا) زندگی در خاک رشت، سراینده ۱۳۵۶

علیش، عباسه حمیرا و آهو آمریکا ۱۳۶۲

عماد، عطیه خواب سرخ آمدن ایران، سراینده ۱۳۷۳

عمادی، فرحناز ازظلمت تا ظلمت هانوور، آلمان ۱۳۷۳

عمادی، مریم ( با الهام گردی ) در سکوت تو جا ماندهام تهران، بوم ۱۳۸۰

عمید، مهین دخت ( نگاه‌) نگاهی به نگاه ( دفتر اول ) لندن، سراینده ۱۳۶۶

ـ ـ نگاهی به نگاه ( دفتر دوم ) لس آنجلس، سراینده ۱۳۸۱

عنقابی، کسرا برپلکان برج قدیمی ـ شفا ۱۳۷۰

عیوقی، بدرالسادات بر بال خیال تهران، خورشید تابان۱۳۸۰

 

غ

 

غریبوند، فروغ سوسنی، فروغ

غزال، طاهره فدای دامن آبیت بگردم ـ ـ

غفاری، مریم گلهای غمگین آلمان، سراینده ۱۳۷۳

غنی زاده، رقیه السادات مجموعه شعر و نثر ثمن ساوجبلاغ، رهام اندیشه۱۳۸۲

غنی نژاد، فهیمه گهواره های ساکن تهران، اوجا ۱۳۶۹

ـ ـ تصویر درختان گیج تهران، نیم نگاه ۱۳۸۲

غیاثی، شکوه میر افضلی، شکوه

غیشاوی، وحیده کوله بار غم تهران، آفرینه ۱۳۸۰

ـ ـ دل شکسته قم، فراگفت ۱۳۸۲

ف

فاتحی، بانو افضل اشارات افضل تهران، سراینده ۱۳۷۷

فاحانی، معصومه پاک و آسمانی تهران، شایگان ۱۳۸۱

فاضل نیا، الهه پنجرهای رو به عشق تهران، برنامه ۱۳۷۸

فاضلی، فاطمه قسم به مهربونیات تهران، جادهی ابریشم ۱۳۷۷

فاضلی شهربابکی، افسر حدیث تنهایی کرمان، مرکز کرمان شناسی ۱۳۷۷

فانی تندری، بدری

فتاحی، فرنگیس رد پای باد تهران، طرح واجرای کتاب ۱۳۷۵

فتاحی طاری، پروانه سنگ عاشق تهران، درخت بلورین ۱۳۷۹

فتح الهی ، نادره سرودهها تهران، رود ۱۳۷۶

فراتی، میترا می وزد و این تمام اوست تهران، آشیانهی کتاب ۱۳۷۸

فراز، شقایق فاصله تهران، شولا ۱۳۸۲

فرامرزی، نوش آفرین دختر کرمانشاهی کرمانشاه، زاینار ۱۳۸۱

فرتاش، غزال کوچ استکهلم، سراینده ۱۳۷۳

فرجام ، فریده ازشکوفه تا گیلاس تهران، فیروزه ۱۳۸۱

فرجامی، لیلا هفت دریا شبنمی تهران، روزگار ۱۳۸۱

ـ ـ اعترافنانهی دختران بد باران. سوئد ۱۳۸۶

ـ ـ گل نشر آهنگ دیگر ۱۳۸۹

ـ ـ رودخانهای که از ماه میگذرد کتاب الکترنی ۱۳۹۱

فرهت نیا، فریماه منظومۀ متلاشی تهران، چشمه ۱۳۷۱

فرخ شعار، زهرا مثل تموم قصه ها تهران، رجاء ۱۳۸۴

فرخزاد، پوران خوشبختی در خوردن سیب های سرخ است تهران، مروارید ۱۳۵۲

ـ ـ اوهام سرخ شقایق تهران، نازین ۱۳۷۶

فرخزاد ، فروغ دیوار تهران، جاویدان ۱۳۳۶

ـ ـ اسیر تهران، جاویدان ۱۳۳۶

ـ ـ عصیان تهران، امیرکبیر ۱۳۳۷

ـ ـ تولدی دیگر تهران، مروارید ۱۳۴۲

ـ ـ ایمان بیاوریم به آغازفصل سرد تهران، مروارید ۱۳۴۲

فردین، مریم شمع و گل و پروانه تهران، پیام آزادی ۱۳۷۱

فروهر، پروانه اسکندری ، پروانه

فرهادی، زهره تا بینهایت تهران، سراینده ۱۳۷۹

فرهادی، شهین بیتاترین بهار کرج، نادی ۱۳۷۸

فرهت نیا، فریماه منظومهی متلاشی ایران، سراینده ۱۳۷۰

 

فروتن شیرازی، سوسن حلقه های عاریه تهران، نگار نو ۱۳۸۴

فرهودی، ویدا ای شعر پروازم بده تهران، پیام ۱۳۷۷

ـ ـ زلف اندیشه تهران، روشنگران ۱۳۷۴

ـ ـ موج خواهش تهران، واژه آرا ۱۳۷۶

فریبا معتاد ساربروکن، آلمان، ندا ۱۳۷۱

فرید، کیانوش زنی به طعم خاک تهران، سالی ۱۳۸۰

فریدونی، آرزو بهانهای به رنگ تو تهران، سراینده ۱۳۸۲

فریدونی، بهارک زمزمههایی که در خلوت کردم تهران، سراینده ۱۳۸۲

فریدونی، فرزانه باران که نبودم لیلا ... مشهد، ضریح آفتاب ۱۳۸۲

فزونی، فیروزه ( ساقی) آسمان رنگ خاک، دریا رنگ خون تهران، کویر ۱۳۸۱

فضلی، رز تازیانههای سرخ تهران، سراینده ۱۳۸۲

فتاح نژاد ، طیبه نسل آب قم، فجر ولایت ۱۳۸۲

فولادی باغبادرانی، عصمت توی این تنگ بلور اصفهان، صنوبر ۱۳۷۱

فهیمی، سحر منصور، سحر

فیروزآبادی، اعظم فریاد تندیس تهران، سوگند ۱۳۸۲

فیلی، منصوره سرود خاطرهی ایمان تهران، ۱۳۵۹

ـ ـ فریاد جان تهران، ۱۳۵۲

ـ ـ نفس صبح تهران، محبوب ۱۳۷۷

ق

 

قائد شرفی، مهموش تصورات تنهایی ایران ۱۳۷۱

قائم مقامی، عالم تاج دیوان ژاله ـ ـ‌

قائم مقامی، فروع السادات فروغ شعر تهران، اشراقیه ۱۳۸۰

قارلقی، بلقیس من فقط برای تو بودن ازهمه بریدم تهران، بهشت اندیشه ۱۳۸۱

قاری قرآن، اکرم السادات سهمی از عشق تهران، برومند ۱۳۸۱

قاسمی ، نسرین شمعدانیهای صورتی اصفهان، سراینده ۱۳۶۶

قاسمیان، مینا رهایی تهران، ۱۳۵۴

قاسمی فرد، زهره با صدفهای ساحل فردا تهران، رود ۱۳۷۳

قاضی زاده، طوبی شیب انزوا تهران، اسپند هنر ۱۳۸۲

قاضی نور؛ قدسی خاطره ام پرواز سوئد، ۱۳۷۲

ـ ـ فرضیه هلند، نشر دامنه ۱۳۷۳

ـ ـ ماه چون سکه نقره هلند، نشر دامنه، ۱۳۷۴

ـ ـ انفجار یک گل قاصد هلند، نشر دامنه، ۱۳۷۴

ـ ـ فرهاد نقش خویش به کوه کند و .. هلند، نشر دامنه ۱۳۷۵

ـ ـ مثل یک حباب آبی هلند، نشر دامنه ۱۳۷۵

ـ ـ تکه های آینه هلند، نشر دامنه ۱۳۷۵

ـ ـ هرچه نزدک تر به تو، آسمان آبی تر تهران، سالی ۱۳۸۲

ـ ـ راز سوئذ ۱۹۹۲

ـ ـ واژۀ زخمی هلند ۱۹۹۵

قدرت پناه، ملیحه صادقانه می گویم مشهد، اقلیدس ۱۳۸۰

قدرتی، نسرین حریم سبز عشق مشهد، به نشر ۱۲۷۸

قربانعلی،مهرنوش در ناتمامی خود تهران، نشر توکا ۱۳۷۹

ـ ـ راه به حافظهی جهان تهران، نگاه سبز ۱۳۸۰

قربانی، راضیه عرفان جوانی شیراز، نوژن ۱۳۸۲

قربانی، زهره خیزابی از عطش تهران، قلم آشنا ۱۳۸۰

قریب، عفت نوای نی تهران، ۱۳۴۰

قریشی، ملیحه باران تهران، گویه ۱۳۸۲

قصّابی، مرضیه به نام دخترم سوگند کاشان، خاطرات قلم ۱۳۸۲

قلزم، زهره انگار فراموشی قبیلهی من است تهران، روایت ۱۳۷۷

فمصری، پروین ( با علی عبدالرضایی) می خواهم به آن سوی نردهها بروم تهران، ویستار ۱۳۷۳

قمصری، خدیجه ترانههای باران تهران، حسام ۱۳۸۲

قنبرزاده،زهرا اگر باران گیسو بازکند شیراز، نوید ۱۳۸۴

قندچی تفرشی، فرناز برای مهریانیها تهران، سیمرو ۱۳۷۷

قنواتی، اعظم گلی در مرداب قزوین، حدیث امروز ۱۳۸۲

قوامی، فرزانه گفته بودم من از نسلهای شهرزادهای مضطربم تهران، میرکسری ۱۳۸۱

قهرمان، آزیتا تندیش های پاییزی مشهد، گل آفتاب ۱۳۷۰

ـ ـ آوازهای حوا مشهد، اردشیر ۱۳۷۱

ـ ـ فراموشی آئین ساده دارد مشهد، نیکا ۱۳۸۱

قهرمان، ساقی و جنده یعنی جان میبخشد .. کانادا، نشر افرا ۱۹۹۹

ـ ـ رنگ ـ ـ ـ

ـ ـ از دروغ کانادا، نشر افرا ۱۳۷۵

ـ ـ ساقی قهرمان، همین کانادا، افرا ۱۳۷۷

قهرمان، دل آرا لیلی و عاشق ـ ـ ـ

قهرمان، عشرت ( نکیسا) شهر یادها مشهد ۱۳۵۸

ـ ـ تلاش مشهد، ۱۳۶۰

ـ ـ سکوت مشهد ۱۳۶۲

ـ ـ دیدار مشهد ۱۳۶۳

ـ ـ موج مشهد ۱۳۶۴

ـ ـ گلبانگ رباعی مشهد ۱۳۶۵

ـ ـ تندر مشهد ۱۳۶۶

ـ ـ پرواز مشهد ۱۳۶۷

ـ ـ اقیانوس مشهد، ۱۳۶۸

ـ ـ پرنیان، مشهد، پاندا ۱۳۶۸

ـ ـ نور مشهد، ناصر ۱۳۷۱

ـ ـ یادگارهای جاویدان مشهد، پاندا ۱۳۷۲

ـ ـ سروش مشهد ۱۳۷۲

ـ ـ جذبه مشهد، پاندا ۱۳۷۳

ـ ـ سپهر مشهد ۱۳۷۴

ـ ـ جلوه مشهد، پاندا ۱۳۷۶

ـ ـ کمند مشهد، پاندا ۱۳۷۷

ـ ـ گلبرگ مشهد، پاندا ۱۳۷۸

ـ ـ گلزار رباعی مشهد، پاندا ۱۳۷۸

ـ ـ گلشن رباعی مشهد، پاندا ۱۳۷۹

ـ ـ

قهرمانی ، مهر انگیز سینه به سینه ، گوش به گوش ـ ـ

قهرمانی مراللو، لیلا مچاله شدهها تهران، سیمرو ۱۳۸۰

ک

 

کاردان، مهری ترانههای خواهش تهران، آشنایی ۱۳۸۲

کاشانی، سپیده پروانههای شب تهران، پدیده ۱۳۵۲

ـ ـ سخن آشنا تهران، وزارت ارشاد ۱۳۷۳

ـ ـ گزیدهی ادبیات معاصر، محموعه شعر تهران، کتاب نیستان ۱۳۷۸ ـ ـ هزار دامن گل سرخ تهران، حوزهی هنری ۱۳۷۳

کاشانی، مهری نگاه کن لی لا لندن، ساتراب ۱۳۹۰

کاظمی، اقدس ( مژگان) أذرین مهر قم، نثر ۱۳۷۴

ـ ـ قصهی منظوم کربلا قم ، خرم ۱۳۷۸

ـ ـ مژگان نامه قم ، خرم ۱۳۷۸

ـ ـ ایثارگران دفاع مقدس قم، خرم ۱۳۸۱

کاظمی، فرشته شقایق های وحشی ـ سراینده ۱۳۷۱

ـ ـ نیلوفرانه قم، کمال الملک ۱۳۸۲

کاظمی، نسرین اشک یعنی انتهای انتظار تهران، اشک ۱۳۸۲

کاظمی ، نوشین دل تنگ شیرین تهران، گل یخ ۱۳۷۹

کاکاوند، عصمت ساغر تهران، امید فردا ۱۳۸۱

کامرانی، الهه سوگند نامه تهران، ارمغان ۱۳۸۰

کاوه، پوران صدای فاصلهها تهران، گنجینه ۱۳۷۰

ـ ـ بیا شبیه آفتاب باشیم تهران، آرست ۱۳۷۳

کاویانی، رقیه یکی نبود رشت، ۱۳۸۰

ـ ـ یکی بود رشت، حرف نو ۱۳۸۲

کاویانی، فرشته نوای عشق تهران، غزل ۱۳۷۲

کبیری، مهری شکست باورها تهران ۱۳۸۴

کبیری، ناهید یلدا تهران، سپهر ۱۳۵۶

ـ ـ طرحی برای سنگ، ... تهران ....

ـ ـ لحظه ها در باد تهران، نشرآزاد ۱۳۶۹

ـ ـ شرحی برای سار تهران، ثالت ـ

ـ ـ آرزوهای پائیزی تهران، اسپرک ۱۳۶۸

ـ ـ دلخوشی های پراکنده شیراز، نوید ۱۳۷۸

ـ ـ جمعههای بارانی ـ ـ

ـ ـ در ستایش خورشید تهران، کتاب مهناز ۱۳۷۳

ـ ـ غروبیها شیراز، نوید ۱۳۷۲

ـ ـ سنگسار تهران، ثالث ۱۳۸۱

ـ ـ دامنم را می تکانم از ابر نهران، ثالث ۱۳۸۸

کدخدایی، فیروزه بیا ماندگار شویم تهران، آفرینش ۱۳۷۷

کراچی، روح انگیز با کابوس های زن تهران، مرغ آمین ۱۳۷۷

ـ ـ چشمهای لوچ زمین تهران، نگاه سبز ۱۳۸۰

کرامتی، سهیلا در قفای تکّلم تهران، به آفرین ۱۳۷۸

کوراغلی، فرشته دریچهای به ژرفنای خیال تهران، آرویج ۱۳۸۰

کرباسی، زیبا گژدم در بالش لندن، مرکز کتاب ۱۳۷۵

ـ ـ با ستاره ای شکسته بردلم سوئد، باران ۱۹۹۹

ـ ـ دریا غرق می شود لندن، هومن ۱۳۷۹

ـ ـ جیز لندن، فرهنگ فردا ۱۳۸۱

کردستانی، گلشن توفان تهران، حوزه هنری ۱۳۷۲

کردستانی، مستوره دیوان سنندج، نور ۱۳۸۲

کرم اللهی، مائده به احساس آرام بارن قسم تهران، مرشد ۱۲۸۲

کرجی، زهرا( بینا) چشم به راه کرمانشاه ، چشمه هنر ۱۳۸۲

کرمانشاهی، پرتو کوچه باغیها تهران، سها ۱۳۷۹

کرمانی، جهان جهانگرد، فاطمه

کرمانی، شعله از بلندای سخر لندن، خانقاه نعمت الاهی۱۳۷۲

کریم پور، لیلا ( با سیتا کریم پور) مجموعه ترانه و شعر کریما تهران، گلپونه ۱۳۸۲

کریمی، سانار و اینک رگبار تهران، پارسی نژاد ۱۳۸۱

کریمیان، سحر نیست که به او بگویم تهران، چشمهی هنر ۱۳۸۰

کریمیان، فوزیه مرا ببخش تهران، سراینده ۱۳۷۲

کسری، لیلا ( هدیه) در جشنوارهی این سوی پل تهران، مروارید ۱۳۴۹

ـ ـ یک پائیز و دو بهار تهران، ۱۳۵۲

ـ ـ فصل مطرح نیست تهران، مروارید ۱۳۴۸

کلباسی، شیما سنگسار آمریکا ۲۰۰۵

کسمائی، هایده جهان مجهول تهران، ۱۳۵۹

ـ ـ دیباچهی دهر تهران، اطلاعات ۱۳۷۸

کشاورزی، زهرا سرو ناز تهران، هخامنش ۱۳۸۲

کلامی، پروشات دفتر دوری تهران، خط سوم ۱۳۷۹

کلتی، ثریا سودای مهتابی گرگان، سراینده ۱۳۸۰

کلهری، معصومه مرا باور کن تهران، گل یخ ۱۳۷۹

 

کمانگیر، ماندانا یازده سروده ـ ـ

ـ ـ مقصد برکلی، آمریکا ۱۳۷۶

کواکبیان ، آرزو وقتی که میگیرد دلم سمنان، روزنامه پیام ۱۳۷۹

کوفگر، مهر انگیز راز دل اصفهان، گل افشان ۱۳۷۷

کویری، ناهید طرحی برای سنگ، شرحی برای سار تهران، ثالث ۱۳۸۱

کهریزی، ثریا روی خط مرز جیغ میکشم تهران، مینا ۱۳۸۰

ـ ـ این یک زن نیست تهران، نگیما ۱۳۸۲

کیارسی، آوا مثل عشق پرنده باش تهران، عشق ۱۳۸۰

کیاستی نژاد، هما پندارها تهران، آیینهی آثار ۱۳۷۸

کیانی، آذر چرا کفشهایت جفت نمیشود تهران، نیم نگاه ۱۳۸۰

ـ ـ من به قرینهی لفظی حذف شده است تهران، ثالث ۱۳۸۲

کیانی حاجی، طّیبه چراع بصیرت تهران، پاشا ۱۳۷۸

کیمیایی ، عفت وعده آسمان آبی بود تهران، نشر دارینوس ۱۳۷۵

ـ ـ آفتاب به سیته ام سنجاق میشود تهران، ثالث ۱۳۸۱

گ

گرامی، هما پنجرهها تهران، اندیشه ۱۳۷۱

ـ ـ در آبی باورها تهران، جهانگیر ۱۳۷۹

گردی، الهام ) با مریم عبادی) در سکوت تو جا ماندهام تهران، سوم ۱۳۸۰

گرگین، عاطفه معاشرت آبها کانادا، افرا و پگاه ۱۳۷۶

گشتاسبی اصل، سوزان طلوع صبح تهران، پویان مهر ۱۳۸۲

گفتاری، سیمین آبشار نور استگهلم، سراینده ۱۳۷۷

گلکاری حق، سحر غزل کوچهی ما تهران، پرچین ۱۳۸۲

ـ ـ کوچهها خوابش برد ـ ـ

گلزاری، مه لقا زبان دل ـ ـ

گلرویی ، یغما بی سرزمین تر ازباد تهران ۱۳۸۴

گلزار، لیلی آزادگی در اسارت تهران ۱۳۵۳

گلسرخی، شهلا پیدا آلمان ۱۳۷۳

گله دران ، لیلی زن مخروطه سیاه تهران، کیان نشر ۱۳۷۹

ـ ٫ یوسفی که لب نزدم تهران، نیم نگاه ۱۳۸۱

گنابادی، فریبا فریاد بی صدا تهران، گستره ۱۳۷۹

گودرزی، اقدس زنگ پائیز تهران، مرسا ۱۳۸۱

ل

 

لتکه چی، سمیرا عشق نارس صبا نام، تهران ۱۳۸۴

لسانی، مرسده تندرهای خاک تهران، روزن ۱۳۶۱

ـ ـ اوقات آئینه تهران، مدّبر ۱۳۷۲

لقایی شالقونی، ساقی آوای سکوت تبریز، احرار ۱۳۷۶

م

 

مامک ترنگاترنگ استکهلم، سراینده ۱۳۷۶

ـ در بستر مغیلان: تانگو با کاکتوس استکهلم، اداره آموزش ۱۳۷۶

ماکوئی، فریبا بامن ـ ـ

مجابی، پویک زرد تهران، مروارید ۱۳۸۴

مجد، زهرا سحر سحر تهران، شولا ۱۳۸۲

مجیدی نیا، مریم این بار قوطی کنسروها میگویند تهران، عقیل ۱۳۸۰

محبی، ندا تشنه زندگی تهران، تمیشه ۱۳۸۴

محب، رباب بهار در چشم توست استکهلم، سراینده ۱۳۷۱

ـ ـ وارینیا استکهلم، باران ۱۳۷۳

ـ ـ آ نام کوچک خدا استکهلم، سراینده ۱۳۷۵

ـ ـ زنجمورههای مخدوش استکهلم، فصلنامه قلم ۱۳۷۷

ـ ـ کلاستروفوبی تن استکهلم، رؤیا ۱۳۷۷

محبوب، مریم خیال سیّال یزد، دانشگاه آزاد ۱۳۷۶

محتشم، نسرین نقش بر آب تهران، زوار ۱۳۸۲

محسنی پور، هانیه صدای شی از صدای تو نزدیک تر است تهران، شولا ۱۳۸۲

محفوظی گهراز، معصومه نجوای مستانه تهران، سروستان ۱۳۸۲

محّقق، رویا مردی که تنها می رود تهران، معیار ۱۳۸۱

محمد زاده، مهرناز عابد نجیب کوچههای عشق رشت، دهسرا ۱۳۸۲

محمد زاده اصل، سوسن بی تو مرا تهران، محجوب ۱۳۷۹

محمدعلی پور، فاطمه دستهای قاصدک شیراز، راهگشا ۱۳۸۲

محمد صادقی نسیم احساس تهران ۱۳۸۴

محمد نژاد، پروانه و جهان گیج نام یک سپیدهی دور است تهران، عابد ۱۳۸۰

محمدی، جمیله دل بینوای من تهران، ندای فرهنگ ۱۳۸۲

محمدی، حبیبه هیچ چیز تهران، علم ۱۳۸۲

محمدی، شهین طاهری ، شهین

محمدی، شیدا مهتاب دلش را گشود بانو تهران، تندیس ۱۳۸۰

محمدی، مریده دوستی شاید تهران، وزارت آموزش ۱۳۷۳

محمدی، نازنین سکوت خاکستری تهران، نگیما ۱۳۸۴

محمدیان، مژگان نقشی از دست عشق یزد ۱۳۷۳

محمودی، مریم صدای پای عشق همدان، سراینده ۱۳۷۹

محمودی رحیم آبادی، شهلا ( با احمد نجفی) ساقی نامه تهران، میعاد ۱۳۸۱

محمودی نژاد، شهره عشق لایزالی اهواز، نور معرفت ۱۳۷۹

محمودی ورنامخواستی ، نریم تندیس یک احساس اصفهان، سراینده ۱۳۸۲

مخملباف، حنا یک لحظه ویزا تهران، فرخ نگار ۱۳۸۴

مدحی تازه کند، مینا طرحی از عشاق هم در کوچهها باید کشید تهران، ستایش ۱۳۸۰

مدرس، مریم رد پای باران تهران، ستاوند یزد ۱۳۸۱

مرادی، فریده چهار فصل عاشقی تهران، ارغنون ۱۳۸۱

ـ ـ خاتون شیشهای تهران، ارغنون ۱۳۸۲

مراد، مهری درساعت یک صبح وشب تهران، ماهور ۱۳۷۱

مرادی، غزال باد مخابره خواهد کرد ـ ـ

مرقات خویی، صفیه رهگذر کوچه باع تبریز، مهران ۱۳۸۱

مروارید، عسل پا به پای خوابهایم تهران، گیو ۱۳۸۱

مروج، فاطمه ( اعظم ) شام مهربانی قم، آزاد گرافیک ۱۳۷۲

مزارعی، زهرا قفس طلائی تهران، ستائی ۱۳۵۰

مزینانی، ملیکا بغض شیشهای تهران، زلان پروژه ۱۳۷۸

مساعد، ژیلا غزالان چالاک خاطره تهران، سراینده ۱۳۶۴

ـ ـ یله بر کجاوهی اندوه استکهلم، باران ۱۹۸۹

ـ ـ پنهان کنندگان آتش آلمان، نوید ۱۹۹۱

ـ ـ ماه و آن گاو ازلی استکهلم، آرش ۱۹۹۳

ـ ـ سرخ جامهای که منم استکهلم، کتاب ارزان ۱۳۸۰

ـ ـ پری زدگان استکهلم، باران ۱۳۷۵

مسیح، هیوا شبانی که دست خدا را می شست تهران ۱۳۸۴

مشرف،مریم بلور طربناک تهران، فیروزه ۱۳۸۲

ـ ـ آوازهای زن بی اجازه تهران ۱۳۸۱

ـ ـ ساحلهای شناور تهران، روزنه ۱۳۸۰

مشکوتی، اشرف تالار آینه ایران ۱۳۵۱

مصطفوی، سعیده عطر یاس تهران، ترسیم ۱۳۷۹

مصطفوی، فریده حسن زاده، فریده

مصطفوی کاشانی ، صوفی سادات شاعر قاصدکها و راوی آینهها تهران، بهجت ۱۳۷۷

مظفری کاکاوندی، آسپیتا و خداوند زیباست ساری، مهر ساجده۱۳۸۲

معتمدی، مهیندخت دریای اشک تهران، امیرکبیر ۱۳۵۳

ـ ـ رهاورد بهار: گلچینی از گلهای آبیدر تهران، پاژنگ ۱۳۶۶

معرفت، افسر دریای اشک تهران، امیرکبیر ۱۳۵۳

ـ ـ در انتظار سپیده تهران، سروا ۱۳۷۹

معظّمی، فروغ حبیب فروغ تهران، آزرمگین ۱۳۷۹

معلمیان، مهصومه سیرالله ایران ۱۳۷۴

معینی، هما آبتنی ظهر دریا تهران، سراینده ۱۳۷۸

مغقوریان، هاله تمام رخ هستی تهران، کلک خیال ۱۳۷۷

مفیدی، آذردخت ترکههای ترد تهران، گردون ۱۳۷۳

مقدسی، فاطمه گلههای شب فراق تهران، رود ۱۳۷۸

مکاری پور، سونیا عاشقی که قدغن نیست تهران، دارینوش ۱۳۸۱

ملا محمدی، معصومه دریا به رنگ مهتاب مشهد ۱۳۸۲

ملک احمدی، محبوبه عشق نفرین شده نیست اصفهان، گلهای محمدی ۱۳۸۰

ملک فرنود، فرشته یک دل شمالی تهران، اندیشههای گوهربار ۱۳۸۲

ملک مرزبان، هدی ممکن شدهای محال تهران، هنوز ۱۳۷۹

ملکیان، آتوسا تو بدون ضمیر مالکیت تهران، نگاه سبر ۱۳۸۰

منتصری، میترا هدیهی یک رهگذر تهران ۱۳۴۶

منصوبی، نسرین نقش دل تهران، بوعلی ۱۳۶۸

منصور، سبزه نامش را نمی دانم تهران، سراینده ۱۳۷۲

منصور، سحر عروس شاپرک تهران، آرویح ۱۳۸۲

منصوری خواه، پروانه رنگ یک پژمردگی در رزاقی دزفول، وصل ۱۳۸۲

منظوری، اشرف سایهی سبز تهران، فیروزه ۱۳۸۰

منفرد آریا، اکرم ( ترانه ) پژواک عشق استکهلم، آرش ۱۳۷۸

ـ ـ ـ طعم تنهایی و غربت استکهلم، سراینده ۱۳۸۰

منگنه، نورالهدی دیوان اشعار تهران، این سینا ۱۳۳۵

منوری جوشری، جمیله در نخ نمای خاطرههای من رشت، گپ ۱۳۸۲

منیر طه منیر

موسوی، پوران آغاز لطیف شکفتن اصفهان، غزل ۱۳۷۵

موسوی ، لاله کاش خوابم ببرد تهران، گلمهر ۱۳۸۲

موسوی ، فرشته باغ ایرانی ـ ـ

موسوی، گرناز خط روی شب تهران ۱۳۷۵

ـ ـ پابرهنه تا صبح تهران، سالی ۱۳۸۰

ـ ـ آوازهای زن بی اجازه تهران، سالی ۱۳۸۱

موسویان فرد، فریده با رود تا دریا اصفهان، آتروپات ۱۳۷۸

ـ ـ ژرف تر از تاریکی اصفهان، آتروپا ۱۳۸۲

موسوی پور، اشرف السادات آوای دل تهران، پژوهشگران ۱۳۷۷

موسوی وند، پروین پیچک تهران، سراینده ۱۳۷۶

مولوی، فرشته باغ ایرانی تهران، سراینده ۱۳۷۴

مومن ، بتول گل آتش تهران، افشارنامه ۱۳۸۲

مهدوی، ژاله ارتفاع تلخ تهران، جهان کتاب ۱۳۵۲

مهدوی دامغانی، فریده یکی قطره بارن تهران، ۱۳۶۱

مهبودی،فاطمه مسافر تهران ۱۳۸۲

مهدی زاده، فاطمه نقاش خیال تهران، اقبال ۱۳۸۰

 

مهر آفرید خاکپور افسانه

مهر افشان، ملکه آوای مهر تهران، تبلور دانش ۱۳۷۹

مهر پرور، راضیه ( مهری ) ماهی طلائی ایران، ۱۳۶۵

ـ ـ جشنوارهی بغض سوئد، سراینده ۱۳۸۲

مهر پناه، نازنین ابر بلند فریاد تهران، فلم آسا ۱۳۸۰

مهر منش، مهری بوی باران تهران، شاهد ۱۳۸۱

مهری کوفگر، مهر انگیز

مهری مهر پرور، راضیه

مه نگار، فرشته این قفس از آسمان آبی تر است دزفول، الهام ۱۳۸۲

مهوار، ساویسا روز معلم تهران، سراینده ۱۳۸۲

مهین، زهره پس از باران تهران، گستره ۱۳۷۱

میاندار، سپیده رویای ارغوانی اصفهان، سپاهیان ۱۳۸۰

میراخوری، محبوبه غرق در نرگس مستانهی خویش تهران، نگارش آیدا ۱۳۸۰

میر اسکندری، هیدا چه کسی بود که گفت ایران، سراینده ۱۳۷۴

میر افشار، هما گلپونهها تهران، جاو.یدان ۱۳۵۲

ـ ـ آلاله تهران، علم ۱۳۸۰

میر افضلی، شکوه پر کاه تهران، سراینده ۱۳۷۶

میرخانی، اشرف السادات فصل کوچه تهران، نوشه ۱۳۷۸

میر خداوندی، مریم سفر عشق تهران، ارجمند ۱۳۸۴

میرزا اسماعیلی، منصوره در خلوت تنها تهران، فره ۱۳۸۰

میرزایی، سهیلا یک سین جا مانده ام تهران، همگامان ۱۳۷۷

میرزائی، فروغ السادات رویای عرش مشهد، مهبان سکال ۱۳۷۷

ـ ـ رویای ملکوت مشهد، مهبان سکال ۱۳۸۰

میرصادقی، میمنت بیداری جویباران تهران، توس ۱۳۴۷

ـ ـ با آبها و آینه ها تهران، توس ۱۳۵۷

ـ ـ جان های آفتابی تهران، نارون ۱۳۷۱

میر عابدی، مهناز تو برایم همه چیز تهران، توکا ۱۳۸۱

میر فتاح، منصوره به تنهایی ابتدا تهران، عالمگیر ۱۳۸۴

میر فخرایی، نیّره سعیدی، نیّره

میرگوشه، نسرین مهشید تهران، افسر ۱۳۸۲

میرمیران، شهر زاد بهشتی، شهر زاد

میرهادی، مریم ( ناهید) کلیات ناهید تهران، ۱۳۳۹

میری، مریم از کوچهی سبز خیالم خواهی آمد تهران، عابد ۱۳۸۲

میزانی ، فیروزه طراوت آواره در دگردیسی تهران، ققنوس ۱۳۵۷

ـ ـ حسودی به سنگ تهران، بزرگمهر ۱۳۷۴

میلانی، پروانه هیچکس نمی داند تهران ۱۳۵۳

میلانی، فرزانه زادگاه واشینگتن ۱۳۶۸

میلانی ، فروغ جادۀ شیری تهران ۱۳۴۶

ـ ـ آبی تهران، ۱۳۴۹

مینوی ، زری تکان عادت دیدن آلمان ۱۹۹۹

مینوی، زهرا پا به پای خورشید تهران، سراینده ۱۳۷۹

ن

 

نادر زاده، مهناز یادگارها اصفهان، افسر ۱۳۸۲

نارنجی، زهره پروانه در باغ ابریشم تهران، سراینده ۱۳۷۴

ناصح، قدسیه سرودها و خاطره ها مشهد ۱۳۸۱

ـ ـ از مشتاقی تا دمسازی مشهد، ۱۳۸۱

ناطق، خجسته همیشه سبز مشهد، جلیل ۱۳۸۰

ـ ـ سخن آشنا مشهد، جلیل ۱۳۸۱

ناظمی، منیر مثل ماه شب تهران، رامانوش ۱۳۸۲

ـ ـ مروارید ۱ تهران، سرسبز ۱۳۸۱

ناهید میرهادی، مریم

نبئی ، پریوش یگانه تهران، حقایق ۱۳۸۰

نبوی، مهوش زرفای بی غم تهران، ۱۳۴۰

ـ ـ ژینوس تهران، ۱۳۴۱

ـ ـ به آفتاب بیندیش تهران، صنم ۱۳۷۸

نبوی، هوروش صدای پای پرستوها تهران، فرادید ۱۳۷۸

نثری، هایده تیتر پایانی شیراز، داستان سرا ۱۳۸۲

نجاتی، پروانه لحظات عاشقانه یک زن نوید شیراز ۱۳۴۸

ـ ـ خاکستر پروانه شیراز، نوید ۱۳۸۰

ـ ـ سوگ سور برادرانم تهران، عروج نور ۱۳۸۱

ـ ـ قناری ترین آواز تهران، کتاب نیستان۱۳۸۱

نجفلو، فریبا شبهای بی ستاره تهران، آرون ۱۳۸۰

نجومی، افسانه فنیقیه زنی بود با کلاه مدرج اهواز، لاجورد ۱۳۸۲

ـ ـ سزیف پرت خندهی آدم تهران،داستان سرا ۱۳۸۲

ندائی، پونه رد پای زمان تهران، سرایش ۱۳۷۹

ـ ـ یک مشت خاکستر محرمانه تهران، کتاب نادر ۱۳۸۱

نصرت، مینو حوّا صدایم می زنند نام من لیلاست تهران، دیهیم ۱۳۸۲

نصرتی، فرزانه کویر سینه ایران، سراینده ۱۳۷۳

نطام شهیدی، نازنین ماه را دوباره روشن کن شیراز، شیوا ۱۳۶۹

ـ ـ اما من معاصر یادها هستم مشهد، نیکا ۱۳۷۷

ـ ـ بر سه شنیه برف میبارد مشهد، نیکا ۱۳۷۲

نظری، سمیّه اولین مسافر تهران، سراینده ۱۳۸۰

نظری، سیما اشارههای بی تاب تهران، یوشیح ۱۳۶۸

نظری، مهدیه گناه تازه تهران، نکاه سیز ۱۳۸۰

نظیری، ژاله دروازه های نور تهران ۱۳۵۰

نظیری فر، لیلا ( شمیم) گل من نرگس تهران، جاده ابریشم ۱۳۷۸

نعمتی، رزیتا پیراهن سپید غزل قزوین، حدیث امروز۱۳۸۱

نعیمی ، زهره تلنگری بر دف ماه تهران. شریف ۱۳۸۲

نقش، فریده چون بادامی تلخ کانادا ۱۳۸۲

نقاش پور، مهشید پشت پرچین شب تهران، سراینده ۱۳۸۰

نقوی، فاطمه ( با بهاره حاجی زاده ) بیم موج تهران، گوهر منظوم ۱۳۸۰

نقوی، نوبخت چشمهای در کویر تهران، مگستان ۱۳۸۲

نقیب زاده، ماریا بامدادهای نیامده اهواز، تراوا ۱۳۸۰

نگهدار، شقایق عاشقانههای مرا فریاد کن تهران، آرویج ۱۳۸۲

نوربخت، فانوس عشق من پاریس، خاوران ۱۳۷۹

نوروزی، سکینه انتظار قم، آفاق لرستان ۱۳۸۱

نوروزی، سمیرا تولدم را تنهایم ـ ـ

نوری، افسانه صدای پای غزل اردکان، قداست ۱۳۸۲

نوری علاء، پرتو سهمی از سالها تهران، ققنوس ۱۳۵۷

ـ ـ از چشم باد لس آنجلس، کانون اندیشه ۱۳۶۶

ـ ـ زمینم دیگر شد لس آنجلس، تصویر+ زمانه ۱۳۷۲

ـ ـ برگزیدهی اشعار لس آنجلس، ۱۳۷۲

ـ ـ سلسله بر دست در برج اقبال لس آنجلس، ۱۳۸۳

نوایی، مهوش زن و قصه های غربت ـ ـ

نیایش، شمیم برگ اول تهران، زورق ۱۳۸۲

نیرومند، نسرین قلب شقایق تهران، میقات نور ۱۳۸۱

نیرومند پسند، الهام به چشمهای تو سوگند زنجان، نیکان کتاب ۱۳۸۱

نیری، سرور کرشمه آمریکا ۱۹۹۲

نیری، صفورا سبز تهران، سپهر ۱۳۴۵

ـ ـ فصل پنجم تهران ۱۳۵۶

ـ ـ ساده در باد تهران ۱۳۴۸

ـ ـ آواز ارغوانی پشه تهران، توس ۱۳۷۶

ـ ـ سایهها و شکفتن تهران، توس ۱۳۷۶

ـ ـ دور تر از تولد هفده ستاره تهران. سالی ۱۳۸۰

نیک روی، افسر دیوار بلورین شیراز، کانون تربیت ۱۳۴۸

نیکو گفتار، منصوره گزیده ادبیات معاصر(۷۴): محموعه شعر تهران، کتاب نیستان ۱۳۷۹

و

 

واحدی، اختر کوچه تهران، سراینده ۱۳۶۹

والا، لعبت ( شیبانی) تاوقتی که خروس می خواند تهران، زوّار ۱۳۴۲

ـ ـ رقص یادها تهران، ۱۳۳۴

ـ ـ گسسته تهران، زوّار ۱۳۳۵

والاجم، نازنین تاهمیشه ....... تهران، میلاد، ۱۳۸۴

وجدی ، شاداب خم کوچه تهران، معرفت ۱۳۳۹

ـ ـ به یاد تشنگی کوهپایه های جنوب تهران، فرهنگ ۱۳۵۳

ـ ـ یک روز دیگر تهران، روشنگران ۱۳۷۱

ـ ـ برگ و باد ـ ۱۳۷۱

ـ ـ شمعدانی های سرخ شفق استکهلم، باران ۲۰۰۰

وجدانی، ندا گوشه گوشه های من